Kategorie
Kategoria ogólna

Czy burmistrzowi przystoi wyrażać hejt w piśmie urzędowym?

Wygląda na to, że burmistrz Zdzisław Banaś bardzo nie lubi, gdy zadaje mu się trudne pytania. Być może czasem nie lubi także, kiedy w ogóle zadaje mu się pytania szczególnie wtedy, gdy prawo i zasady demokracji zobowiązują go do udzielenia odpowiedzi. We współczesnej, demokratycznej Polsce – o czym nie wszyscy wiedzą każdy obywatel ma prawo poprosić o dostęp do informacji publicznej. Oznacza to między innymi, że każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wglądu do dokumentów urzędowych wytworzonych na przykład przez organy gminy. Skierowanie do lokalnych władz tego typu prośby nie powinno budzić większych emocji wszak jest to obowiązująca w całej Polsce normalna, demokratyczna procedura.

Jak zatem odczytywać fakt, że obecny burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś – odpowiadając na prośbę o dostęp do informacji publicznej, kieruje do wnioskodawcy szereg nieprzyjemnych, a wręcz hejterskich słów? Co więcej – czyni to poprzez oficjalne pismo urzędowe, wystawiając tym samym wizytówkę nie tylko sobie, ale i całej społeczności, którą reprezentuje. Czy hejt w oficjalnym piśmie urzędowym przystoi włodarzowi miasta? Co chce przez niego osiągnąć? Napiętnować? Zastraszyć? Czy może chodzi o to, aby w niewybredny sposób zniechęcić mieszkańców do zadawania pytań, a tym samym – do swobodnego korzystania z demokracji?

Kategorie
Kategoria ogólna

Jak burmistrz Banaś fałszuje rzeczywistość

(demaskujemy kłamstwa)

Na ostatnim Ogólnym Zebraniu Członków Spółki zostały podjęte uchwały w sprawie szeregu darowizn gruntowych w postaci precyzyjnie określonych działek i celów, na które mają być przeznaczone. Wskazanie działki i jej przeznaczenia jest warunkiem przystąpienia do uchwalenia darowizny. Po raz pierwszy zdarzyło się, że burmistrz Banaś wystąpił z takimi wnioskami. Wcześniej fałszywie twierdził, że składał takie wnioski, a Spółka mu odmawiała. Być może chciał w ten sposób ukryć przed opinią publiczną swoją nieudolność w tym zakresie, „przykrywając” ją kłamstwem? Wniosków takich nie było burmistrz Banaś nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Jedyne wnioski, które składał, dotyczyły udostępnienia Gminie Siewierz gruntów Spółki poprzez zawarcie umów użyczenia lub dzierżawy. Wszystkie grunty, o które wnioskował, Gmina otrzymała niezwłocznie po zawarciu stosownych umów (pisaliśmy o tym np. w artykule Czy Spółka Leśno-Gruntowa blokuje rozwój Siewierza? TUTAJ i Mini dworzec autobusowy – krótka historia TUTAJ).

Burmistrz Zdzisław Banaś bez make-upu. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury całego artykułu.
Kategorie
Kategoria ogólna

Głośne Echa Ogólnego Zebrania Członków Spółki dnia 24 kwietnia 2022 r.

(Trochę prawdy o planach budowy basenu w Siewierzu)

Zanim przejdziemy do szerszego relacjonowania ostatniego OZCzS, bogatego w wydarzenia, podzielimy się wstępnymi wrażeniami z tego spotkania. Jesteśmy w posiadaniu obszernego materiału, który może zainteresować nie tylko członków Spółki, ale także szerszą grupę czytelników. Na uwagę zasługuje na przykład oryginalne wystąpienie burmistrza Zdzisława Banasia, w którym podzielił się m.in. następującym przemyśleniem na temat OZCzS: „Zebranie to ewenement na skalę Polski, zjednoczonej Europy, a nawet świata”. W dzisiejszym artykule poruszymy tylko niektóre wątki. Temat kłamstw i manipulacji przewodniczącego Sylwestra Rzepeckiego, które miały miejsce podczas Zebrania oraz to, jak obecnemu Zarządowi udało się “kreatywnie” uzyskać pozorny zysk finansowy w Spółce, omówimy w kolejnych artykułach.

(na zdjęciu od lewej: mecenas Krzysztof Grochalski, mecenas Adam Zug, Tadeusz Adamski, Sylwester Rzepecki, Marek Pyrzyk, Jacek Nawrot, Ryszard. Nowak)
Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Burmistrz Zdzisław Banaś „przeciw, a nawet za”

Burmistrz przez niemal cały okres sprawowania swojej funkcji twierdził, że nie przyjmie darowizn gruntowych od Spółki. Najpierw w roku 2011 zarzekał się, że nie pójdzie do notariusza przyjąć w darowiźnie działek pod Urzędem, Domem Kultury i przedszkolem (starym), gdyż nie jest w stanie podpisać aktu notarialnego darowizny w sytuacji, gdy Spółkę reprezentuje Janusz Nawrot. Niechęć do Nawrota była tak wielka, że wolał złożyć wnioski do sądu, aby „przemocą” uzyskać te nieruchomości, tracąc wiele tysięcy złotych z pieniędzy podatników (pisaliśmy o tym m.in. TUTAJ). Do chwili obecnej, pomimo zapowiedzianej “bardzo dobrej współpracy” z nowym zarządem Spółki, sprawy w sądzie nie zakończyły się. Sylwester Rzepecki w sierpniu 2021 r. zapowiadał, że finał tych spraw nastąpi przed końcem minionego roku. Żaden koniec nie nastąpił. W zamian panowie Rzepecki i Adamski sprzeniewierzyli się woli członków Spółki (uchwała o darowiźnie) i zaczęli popierać bezpodstawny wniosek burmistrza o zasiedzenie.

Burmistrz od momentu rozpoczęcia spraw sądowych przekonywał, że jedyny sposób przejęcia tych działek, to nabycie ich przez zasiedzenie stwierdzone przez sąd. Miał mu w tym pomóc nowy przewodniczący zarządu – Sylwester Rzepecki, który wszem i wobec ogłaszał, że Gmina od 40 lat jest administratorem tych terenów. Sylwester Rzepecki nie rozumiejąc co mówi, wyrządzał swoim gadaniem „niedźwiedzią przysługę” burmistrzowi. Po prostu nie miał pojęcia, że “administrator” terenu nigdy nie jest tak zwanym samoistnym posiadaczem gruntu (jeden z warunków zasiedzenia), a administrowanie wykonuje się w czyimś imieniu. Dodatkowo burmistrz ogłaszał buńczucznie, że Spółka nie ma prawa dysponowania gruntami stanowiącymi wspólnotę gruntową w Siewierzu.

Kategorie
500-lecie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

Ruszyła dystrybucja książki

Z satysfakcją informujemy, że nasza książka, adresowana głównie do członków Spółki, w ciągu niespełna tygodnia “rozeszła się” w niemal 100 egzemplarzach. Jeden przekazany został do biblioteki miejskiej w Siewierzu, gdzie zapewne trafił do działu zbiorów regionalnych SEVERIANA.

Kategorie
Kategoria ogólna

Życzenia Wielkanocne 2022

Kategorie
500-lecie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

“Z najnowszej historii Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu” – nasza pierwsza publikacja książkowa

Z satysfakcją i radością informujemy, że niebawem ukaże się książka przygotowana przez  stowarzyszenie Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu, zatytułowana „Z najnowszej historii Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu”. Jest to kolejna aktywność Stowarzyszenia w ramach obchodów 500-lecia Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu. Zawartość książki stanowi 40 artykułów opublikowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia w ciągu ostatnich miesięcy. W niemal każdym tekście nawiązujemy do wątków z najnowszej i nieco starszej historii Wspólnoty, w kontekście  aktualnego funkcjonowania Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Szereg artykułów zawiera informacje nigdzie dotychczas niepublikowane w formie drukowanej. Publikacja skierowana jest do członków Spółki, w szczególności do tych, którzy nie korzystają z internetu lub mają do niego utrudniony dostęp. Otrzymają ją także członkowie Stowarzyszenia oraz osoby interesujące się związkiem Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu z rozwojem gospodarczym i społecznym naszego miasta. Egzemplarze przekazywane będą nieodpłatnie, za potwierdzeniem odbioru. Książka powstała jako projekt realizowany przez stowarzyszenie Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu w ramach konkursu „FIO śląskie lokalnie 2021-2022”. Zapraszamy do lektury.

Egzemplarz próbny książki
Kategorie
500-lecie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

Przygotowania do 500-lecia Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

Ta okrągła rocznica przypada w przyszłym roku 2023, bowiem rok 1523 to data pierwszych znanych nadań książęcych, mocą których Jan Konarski, książę siewierski i biskup krakowski, przekazał mieszczanom siewierskim m.in. prawo pełnego dysponowania określonymi terenami Siewierza. Z przywołanego „Przywileju” wynika, że mieszczanie mieli już wcześniej prawo dysponowania niektórymi gruntami, lecz dokumenty potwierdzające te nadania nie zachowały się. W Przywileju napisano:

W imię Pańskie Amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Wszystkim i każdemu z osobna niechaj będzie wiadomo, że my Jan Konarski z Bożej Łaski i Stolicy Apostolskiej biskup krakowski, pragnąc mieć staranie o korzyści mieszczan naszego Siewierza, gdy zagubiony został przywilej mówiący tak o ich stanie posiadania, jak i o przywilejach im przysługujących, a wydany mieszczanom przez poprzedników naszych, przeto my w obecności szanownych Burmistrza oraz członków Rady Miejskiej oraz na skutek usilnych próśb zarówno ich, jak i całej społeczności tegoż miasta Siewierza, spisujemy i ustanawiamy następujący nowy przywilej miejski.

W tej sytuacji przyjęto, że jest to pierwsza pewna data, w której mieszczanie siewierscy uzyskali prawa do wspólnych gruntów, dające początek późniejszej Wspólnocie Gruntowej w Siewierzu, obecnie najstarszej „instytucji” tego rodzaju w Polsce.

Kategorie
500-lecie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

500-lecie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

Jednym z głównych statutowych celów stowarzyszenia Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu jest „podejmowanie działań w celu godnego uczczenia 500-lecia Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu”. Ta okrągła rocznica przypada w przyszłym roku 2023. Rok 1523 to data pierwszych znanych nadań książęcych, mocą których Jan Konarski, książę siewierski i biskup krakowski, oprócz szeregu uprawnień oraz obowiązków wobec władzy książęcej, przekazał mieszczanom siewierskim prawo pełnego dysponowania określonymi terenami Siewierza. Z przywołanego „Przywileju” wynika, że mieszczanie mieli już wcześniej prawo dysponowania niektórymi gruntami, lecz dokumenty potwierdzające te nadania nie zachowały się. Przyjęto zatem, że jest to pierwsza pewna data, w której mieszczanie siewierscy uzyskali prawa do wspólnych gruntów, dające początek późniejszej Wspólnocie Gruntowej w Siewierzu, obecnie najstarszej „instytucji” tego rodzaju w Polsce.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Nowe zasady przewodniczącego Sylwestra Rzepeckiego: nie zarząd dla członków, ale członkowie dla zarządu

Jeden z naszych czytelników zwrócił uwagę Stowarzyszenia na zastanawiające komentarze  umieszczone na portalu “SIEWIERZ.news”, autorstwa syna nowego przewodniczącego Spółki, pana Szymona Rzepeckiego, dotyczące jednego z naszych artykułów (patrz TUTAJ). W komentarzach tych pan Szymon zdawał się sugerować, że posiada dużą wiedzę o aktualnym funkcjonowaniu Spółki, niedostępną członkom Spółki, choć o wszystkim, co wie, mówił głównie w formie insynuacji i pomówień dotyczących poprzedniego zarządu Spółki. Jednocześnie – na sugestię jednego z komentatorów, że obecnie członkowie Spółki nie mają dostępu do rzetelnej wiedzy o Spółce, bo nowy zarząd nie odpowiada na pytania członków – pan Szymon napisał, że “pewne czasy już minęły” i “radzę oswoić się z tą myślą i pogodzić się wreszcie z faktem, że przyszło nowe”.

Komentarz Szymona Rzepeckiego z dnia 11 marca 2022 w dyskusji pod artykułem “Pociąg do manipulacji i kłamstwa” udostępnionym w serwisie SIEWIERZ.news.
Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Uwaga! Własne pieniądze członków Spółki w darowiźnie członkom Spółki?

Kilkunastu członków Spółki zwróciło się do Stowarzyszenia z prośbą o ocenę prawną działań podjętych w imieniu zarządu Spółki przez Sylwestra Rzepeckiego i Tadeusza Adamskiego, polegających na prośbie skierowanej do członków Spółki oraz wdów i wdowców po członkach Spółki o zawarcie umowy darowizny kwoty 400 zł (czterysta złotych), w której darczyńcą ma być Spółka. Przy okazji członkowie wypowiadali swoje stanowiska w tej sprawie. Były one krańcowo rozbieżne. Jedni mówili: “Brać jak dają, a potem będziemy się zastanawiać”. Inni znów byli zdania, nie mając zaufania do Sylwestra Rzepeckiego, że “lepiej zrezygnować z tych przysłowiowych “kilku złotych” i nie mieć potem kłopotów w Urzędzie Skarbowym”. Jeszcze inni mieli pomysł, by na Ogólnym Zebraniu wystąpić z propozycją, aby ci, którzy nie zawarli umowy, dostali – tak jak było to robione dotychczas – paczki o wartości równej proponowanym pieniądzom i nie narażali się na ewentualne problemy. Podobne stanowisko pojawiło się na jednej ze stron internetowych dotyczących spraw Siewierza. 

Stowarzyszenie, wyprzedzając ewentualne zarzuty, na wstępie wyraźnie podkreśla, iż nie jest przeciwne uzyskiwaniu przez członków Spółki środków („pożytków”) osiągniętych z ich wspólnego majątku. Każdy z członków Spółki indywidualnie podejmie decyzję o zawarciu, bądź niezawarciu proponowanej umowy, na swoją odpowiedzialność. Stowarzyszenie zobowiązało się do pisania prawdy o działalności Spółki oraz odpowiadania na kierowane do nas pytania członków i zainteresowanych. W ocenie Stowarzyszenia propozycja złożona przez Sylwestra Rzepeckiego i Tadeusza Adamskiego budzi poważne wątpliwości prawne, które będą podlegać ocenie właściwych organów. Mają one na to okres, co do zasady, pięciu lat od końca roku, w którym wystąpiło zobowiązanie. Przed przystąpieniem do sporządzenia tego tekstu przeprowadziliśmy możliwie szerokie konsultacje (prawnicy, księgowi), uzyskując opinie zwracające uwagę na różne aspekty sprawy.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Uwaga ostrożnie!

W związku z wieloma pytaniami, które do nas dotarły, Stowarzyszenie niebawem odniesie się do ostatniego pomysłu przewodniczącego zarządu Spółki Sylwestra Rzepeckiego, aby z własnych pieniędzy członków Spółki robić im darowiznę na podstawie dwustronnej umowy. Stowarzyszenie zaleca ostrożność.

Kategorie
Kategoria ogólna

Mecenas częściowo utajniony

Niedługo po utworzeniu przez Sylwestra Rzepeckiego na Facebooku „tajnej grupy”, pojawiło się na niej pytanie zadane przez jednego z bardzo nielicznych na tej grupie członków Spółki Arka K. Pytanie brzmiało następująco: „Selku /…/ Mnie od lat zawsze intrygowało, kto w tej całej wojnie reprezentuje spółkę w sprawach sądowych? Ty byłeś w zarządzie i pewnie masz wiedzę, czy spółka zatrudnia jakiegoś radcę prawnego albo ma podpisaną umowę…”. Swoją drogą, pytanie było nieco zaskakujące, gdyż na każdym Ogólnym Zebraniu Członków Spółki jej członkowie byli informowani o pełnomocniku Spółki i jego zarobkach. Nazwisko pełnomocnika pojawiało się także na stronie internetowej Spółki. Można było również zadzwonić do biura Spółki, by uzyskać tę informację, gdyż zarząd Spółki działał transparentnie. Dzisiaj to nie jest już możliwe. Sylwester Rzepecki prawdopodobnie zakazał ujawniać członkom zarządu i komisji rewizyjnej nazwiska radcy prawnego obsługującego Spółkę. Jaki jest powód utajnienia mecenasa? Stowarzyszenie, zgodnie ze swoją deklaracją, udostępnia członkom Spółki i innym zainteresowanym pozyskane, wiarygodne i – mamy nadzieję – ciekawe informacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Spółki.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Drzewa na targowisku, czyli jak odwrócić kota ogonem. Wyjaśniamy.

Do Stowarzyszenia dotarła informacja na temat facebookowego posta napisanego 7 marca 2022 przez Panią Anetę Zarębę o treści jak poniżej, z komentarzem: “Wygląda to na kolejną manipulację w stylu p. Rzepeckiego, czy moglibyście się do tego odnieść?” Dziękujemy za to pytanie i oczywiście chętnie wyjaśniamy.

Kategorie
Kategoria ogólna

Pociąg do… manipulacji i kłamstwa

(o linii kolejowej i nie tylko)

Istniejąca w Siewierzu linia kolejowa, począwszy od przejazdu na ulicy Kieleckiej aż do zachodniej, administracyjnej granicy Siewierza z Gminą Mierzęcice, powstała i przebiega na terenach stanowiących w przeszłości Wspólnotę Gruntową w Siewierzu. Obecnie od siedziby Electroluxu, aż po w/w granicę linia kolejowa graniczy wyłącznie z terenami Spółki. Początki jej realizacji sięgają roku 1936, ale już w roku 1935 budziła wśród – na szczęście nielicznych – mieszkańców Siewierza obawy brzmiące dzisiaj humorystycznie. Mówiono między innymi, że przejeżdżające  pociągi spowodują, iż krowy pasące się w pobliżu torów przestaną dawać mleko.