Kategorie
Pomoc finansowa Spółki

Udział Spółki w rozwoju parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu

W poprzednim artykule („Szeroka aktywność społeczna Zarządu Spółki”, kliknij TUTAJ żeby przeczytać) zapowiedzieliśmy rozwijanie kolejnych wątków dotyczących szeroko rozumianej charytatywnej działalności Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Pomoc Spółki w ochronie historycznych obiektów sakralnych opisaliśmy w artykule: „Bo piękno na to jest, by zachwycało…” (kliknij TUTAJ żeby przeczytać). Dotyczył on w głównej mierze parafii pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu. Druga parafia, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, powołana do życia przed ponad 30 laty dzięki wielkiemu zaangażowaniu księdza proboszcza Emila Ilkowa – również otrzymała w ostatnich latach wsparcie finansowe w podobnej wysokości.

Kategorie
Pomoc finansowa Spółki

Szeroka aktywność społeczna Zarządu Spółki

Zarząd Spółki funkcjonujący do końca lipca 2021 r., który rozpoczął kierowanie Spółką po przejęciu jej z „rąk” kuratora w końcu 2008 r., przez niemal 13 lat wykazywał niezwykłą aktywność społeczną. Nie jest przesadne stwierdzenie, że Spółka, kierowana przez ten Zarząd, była jedną z najaktywniejszych, działających charytatywnie organizacji w Siewierzu. Nawiązała stałą lub sporadyczną współpracę i udzielała wsparcia ponad 20 różnym podmiotom. 

Największymi beneficjentami tej pomocy były: Gmina Siewierz (a więc w istocie wszyscy jej mieszkańcy) i obie siewierskie parafie. Gmina uzyskała możliwość nieodpłatnego korzystania z kilku tysięcy metrów kwadratowych gruntów stanowiących wspólnotę gruntową w Siewierzu, co skutkowało oszczędnościami budżetowymi Gminy rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Kategorie
Kategoria ogólna

Dołączają do nas

W związku z rosnącym zainteresowaniem naszą działalnością i wieloma pytaniami o możliwość dołączenia do Stowarzyszenia „Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu”, uprzejmie informujemy, że członkiem Stowarzyszenia można zostać poprzez wypełnienie „Deklaracji członkowskiej” i złożenie na niej podpisu potwierdzającego gotowość przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia.

Deklaracja (formularz) jest dostępna na naszej stronie internetowej TUTAJ. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Stowarzyszenia może osobiście skontaktować się w tej sprawie z którymś z członków zarządu Stowarzyszenia lub przesłać pocztą elektroniczną informację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia (adres e-mail: kontakt@milosnicy-wspolnoty-siewierz.pl). W obu przypadkach uzyska informację o trybie złożenia Deklaracji, a następnie o decyzji zarządu Stowarzyszenia w sprawie jej rozpatrzenia. W ostatnich dniach powitaliśmy wielu nowych członków, z czego bardzo się cieszymy!

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Darowizna Spółki – Błonia wokół zamku

Tereny wokół Zamku i sam Zamek od kilkunastu lat wykorzystywane są do organizacji imprez plenerowych. Oprócz mieszkańców Gminy Siewierz gromadzą one wielu gości. Niewątpliwie sprzyja to promocji naszej miejscowości, na przykład podczas Juromanii, która jest projektem popularyzacji Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jura to nie tylko piękne i tajemnicze zamki na Szlaku Orlich Gniazd, ale także niezwykle malownicza kraina obejmująca urokliwe krajobrazy, obiekty historyczne i sakralne oraz przestrzenie dla różnych sfer aktywności. 

Kategorie
Kategoria ogólna

Brak przyjaznego klimatu dla lasów prywatnych

W myśl przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 1963 r. członkami spółek dla zagospodarowania wspólnot gruntowych mogą być wyłącznie osoby fizyczne i osoby prawne. Siewierska Spółka składa się z osób fizycznych i jednej osoby prawnej – parafii pw. św. Macieja Apostoła, zaliczanej do kościelnych osób prawnych. W tej sytuacji nie budzi wątpliwości, że lasy stanowiące wspólnotę gruntową w Siewierzu mają charakter lasów prywatnych. Tak też są traktowane przez instytucje publiczne.

Kategorie
Kategoria ogólna

Może by tak na grzyby?

Wśród członków i miłośników Spółki jest wielu grzybiarzy. Do siewierskich lasów na grzybobranie chętnie przyjeżdżają także goście spoza Siewierza. Sezon na grzyby właśnie się rozwija. Lasy stanowiące wspólnotę gruntową w Siewierzu, w sensie prawnym, mają charakter lasów prywatnych, ale członkowie Spółki od zawsze dzielili się ich urokiem z pozostałym sympatykami lasu.

Kategorie
Pomoc finansowa Spółki

„Bo piękno na to jest, by zachwycało…”

…cytował Cypriana Kamila Norwida ksiądz Tomasz Zmarzły w katolickim tygodniku „Niedziela”, odwiedziwszy we wrześniu 2014 r. nasz parafialny kościół pod wezwaniem św. Macieja Apostoła w Siewierzu. Zachwycił się pięknie odrestaurowanym wnętrzem świątyni, dostrzegając jednocześnie wysiłek finansowy Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu.

Świątynia parafii pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu
Zdjęcie pochodzi z artykułu “Bo piękno na to jest, by zachwycało” w Niedzieli Sosnowieckiej 36/2014
Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Zamek w prezencie

Wielu gości odwiedzających Siewierz zachwyca się naszym Zamkiem i błoniami wokół niego. Prace renowacyjne wciąż trwają. Zamek pięknieje. Członkowie Spółki mają z tego powodu dużo satysfakcji. Doceniają działania władz Siewierza w tym zakresie. Nie do przecenienia są także starania o odbudowę Zamku fundacji „Zamek Siewierski” i jej wieloletniego prezesa Mariana Nowackiego. Od początku oddany jest sprawie całym sercem. Trochę zapomniano już o groźnym pomyśle byłego burmistrza Andrzeja Mruka, który pilotował przez pewien czas plan pozbycia się przez Gminę Siewierz Zamku na rzecz prywatnego nabywcy. Protestowali wówczas niemal wszyscy mieszkańcy Siewierza myślący z zaangażowaniem o swoim mieście. Było wśród nich oczywiście wielu członków Spółki, skupionych w tamtym czasie wokół stowarzyszenia „Obrońcy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu” (Spółka była bowiem ówcześnie w likwidacji na mocy postanowienia sądowego. Na szczęście po niemal dziesięciu latach walki, Stowarzyszeniu udało się obronić Spółkę, ale to historia, której poświęcimy kiedyś osobny artykuł).

Warto zatem wiedzieć, jaki był udział Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu we wcześniejszej historii ratowania Zamku.

Kategorie
Kategoria ogólna

Niemiecka zbrodnia w Siewierzu – ku pamięci

W związku ze zbliżającą się 82. rocznicą (4 września 1939 r.) „Niemieckiej zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości w Siewierzu” Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu w lipcu 2021 r. przygotowała i sfinansowała wydanie broszury pod wyżej przytoczonym tytułem, przypominającej tę straszną zbrodnię.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Nowe przedszkole w Siewierzu

Zarząd stowarzyszenia Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu gratuluje rodzicom i ich dzieciom nowego, nowoczesnego przedszkola i żłobka w Siewierzu. Cieszymy się razem z Wami! Tym bardziej, że jako członkowie Spółki mamy w tym swój znaczący udział.

Obiekt powstał na terenie podarowanym kiedyś przez Spółkę. W dzisiejszych cenach wartość takiego terenu liczona jest w milionach złotych. Władze Spółki, włączając się w przeszłości w realizację projektu budowy nowego osiedla z domkami jednorodzinnymi realizowanymi na działkach wspólnoty gruntowej, przewidziały dalekosiężnie, że potrzebne będą tereny pod budowę obiektów o charakterze edukacyjno-wychowawczym, opiekuńczym i innym niezbędnym dla rozwoju osiedla. Spółka przekazała Skarbowi Państwa w tym celu szereg terenów w tym także ten, na którym zostało wybudowane obecnie nowe przedszkole. Przy zmianie ustroju Państwa na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku tereny te stały się z mocy prawa własnością Gminy Siewierz

W styczniu 2021 roku Spółka przekazała burmistrzowi Zdzisławowi Banasiowi kilkaset metrów kwadratowych terenu w celu wybudowania wygodnego chodnika i ścieżki rowerowej do przedszkola. Doszła także do porozumienia z przedsiębiorstwem budującym przedszkole, zezwalając mu na tymczasowe składowanie na terenie Spółki materiałów budowlanych i odpadów.