Kategorie
Kategoria ogólna

Basen pachnący kiełbasą?

Opinie w tej sprawie mogą być różne. Z pewnością nie chodzi o kanapki z kiełbasą zabrane na basen. Poszukując odpowiedzi na tytułowe pytanie, warto przyjąć perspektywę zbliżających się wyborów samorządowych. Sprawa basenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu wciąż interesuje mieszkańców, w tym członków Spółki. Niektórzy rozglądają się już za strojami kąpielowymi. Czy słusznie? Przypomnijmy: 24 kwietnia 2022 r. Ogólne Zebranie Członków Spółki, na wniosek burmistrza, podjęło uchwałę o przekazaniu w darowiźnie na rzecz Gminy Siewierz działki pod budowę krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej (pisaliśmy o tym TUTAJ). Wcześniej, tj. 1 lutego 2022 r. Spółka, reprezentowana przez Sylwestra Rzepeckiego i Tadeusza Adamskiego zawarła z Gminą Siewierz umowę użyczenia (umowa nieodpłatna), na mocy której Spółka wyraziła zgodę na dysponowanie przez Gminę częścią działki nr geod. 3372/13 z przeznaczeniem pod budowę pływalni. W paragrafie 3 umowy zarząd Spółki podjął zobowiązanie, że „uzyska zgodę Ogólnego Zebrania Członków Spółki  tj. uchwałę o przekazaniu określonych powyżej części działki 3372/13, umową darowizny na rzecz Gminy Siewierz, z zawitym terminem realizacji – 6 miesięcy od daty podjęcia tej “uchwały” („zawity” – w tym przypadku oznacza termin nieprzekraczalny).

Umowa użyczenia Nr 1/2022 z 1 lutego 2022 r. (kliknij w dokument powyżej lub TUTAJ, aby otworzyć pełną wersję dokumentu w PDF)
Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Kłamstwo zarządu Spółki obnażone już 5 razy

Kilka tygodni temu pisaliśmy TUTAJ o manipulacjach i kłamstwach zarządu Spółki w sprawie tzw. „pożytków ze Wspólnoty.”. Przedstawiliśmy dowody na kłamstwa i prawomocne orzeczenie Sądu nakazujące Spółce zapłatę kwoty 400 zł wraz z odsetkami, na rzecz członka Spółki.

Obowiązek zapłaty wymienionych pożytków, spoczywający na Spółce, wynika z uchwały Ogólnego Zebrania Członków Spółki z dnia 24 kwietnia 2022 r. Jest to kwota niezależna od otrzymanej darowizny. Członkowie manipulowani i okłamywani przez Zarząd Spółki, kierowany przez Sylwestra Rzepeckiego, nie wiedzą o posiadanym prawie do „pożytków”, wynikających z ich własnej decyzji. Zarząd Spółki, zamiast dobrowolnie wywiązać się z obowiązku wynikającego z uchwały OZCzS i  wypłacić „pożytki” wszystkim członkom Spółki, woli czekać na sądowe Nakazy zapłaty, powiększone o zwrot kosztów sądowych i odsetki za opóźnienie. Działa w ten sposób na szkodę Spółki, gdyż z biegiem czasu odsetki są coraz większe, ale ponadto okazuje lekceważenie wobec tych, którzy powierzyli mu zarządzanie Spółką. Nadto zarząd musi zwracać członkom Spółki koszty sądowe. Do chwili obecnej zarząd Spółki  przegrał już w tej sprawie z pięcioma członkami Spółki. Kolejne osoby złożyły pozwy o zapłatę, nie mogąc doczekać się odpowiedzi zarządu na ich pisemne wnioski o należne pieniądze. Kilkanaście kolejnych osób wystąpiło do zarządu Spółki o zapłatę „pożytków” lub przygotowuje takie wystąpienie. Niestety, zarząd tak bardzo lekceważy członków, że  nie stać go  nawet na wysłanie pisemnej odpowiedzi.