Kategorie
Kategoria ogólna

Parada blagierów

(kłamstwa, manipulacje, półprawdy i przemilczenia)

W kwietniu br. miało miejsce Ogólne Zebranie Członków Spółki. Pisaliśmy o tym TUTAJ, skupiając się jedynie na wystąpieniu burmistrza Zdzisława Banasia. W naszej ocenie dał on żenujący popis mieszanki ignorancji, dyletanctwa i arogancji (przykłady: TUTAJ i TUTAJ). Płynnie zsynchronizował się pod tym względem z wcześniejszym wystąpieniem nowego przewodniczącego zarządu Spółki – Sylwestra Rzepeckiego, który odczytał sprawozdanie z pracy zarządu za okres od “2 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”. Przypomnijmy, że w skład zarządu Spółki wchodzą ponadto: Tadeusz Adamski – zastępca, Marek Pyrzyk – sekretarz, Jacek Nawrot i Ryszard Nowak – członkowie. Realizując jedno ze statutowych zadań Stowarzyszenia, a jednocześnie zważywszy, że wielu członków Spółki nie uczestniczyło w tym Zebraniu lub byli oni reprezentowani przez pełnomocników, którzy nie zawsze są zorientowani w sprawach Spółki, uzasadniona jest potrzeba przypomnienia niektórych stwierdzeń nowego zarządu wygłoszonych na tym Zebraniu. Sprawozdanie zarządu przeczytane przez S. Rzepeckiego odzwierciedla istotę manipulacji i pozorowane działania zarządu.

„Opis ważniejszych prac”
Skan stenogramu fragmentu sprawozdania zarządu Spółki odczytanego na OZCzS dn. 24 kwietnia 2022 r.

W zasadniczej części sprawozdania, nazwanej „Opis ważniejszych prac”, zarząd zaledwie w kilku zdaniach zmieścił to wszystko, co zrobił w okresie sprawozdawczym. Czyli niewiele. W sprawozdaniu nie ma niemal żadnych konkretów, za wyjątkiem oświadczenia, że zarząd specjalizuje się w sprzątaniu pomieszczeń. Zarząd w następujący sposób opisał swoją specjalizację: ”Dzięki dużemu zaangażowaniu członków zarządu większość prac porządkowych wykonujemy systemem gospodarczym, co obniża koszty i daje lepszą jakość wykonanej pracy. /…/ Dzięki całkowitemu oczyszczeniu strychu (w Kółku rolniczym – przypis red.) i zalegających tam różnego rodzaju przedmiotów i śmieci jest on przygotowany do zagospodarowania”. Co do jakości pracy „sprzątaczy” można mieć uzasadnione wątpliwości, gdyż na kolejny rok zarząd zaplanował w budżecie na sprzątanie pomieszczeń w Kółku rolniczym kolejne pięć tysięcy złotych. Wskazana działalność zarządu, wbrew twierdzeniu S. Rzepeckiego, nie obniża kosztów działania Spółki, lecz je podwyższa.  Przypomnijmy, że dieta członka zarządu w czasie wykonywania w/w prac porządkowych wynosiła ponad 37 zł brutto za godzinę, co dawało miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale ubiegłego roku w wysokości ponad 6220 zł brutto. Byłoby ono o ponad dwa tysiące złotych wyższe, niż zatrudniona przez zarząd „profesjonalna sprzątaczka”, gdyby zaangażowana była na pełny etat.

Ze sprawozdania zarządu wynika, że sprawdza się on najlepiej w sprzątaniu pomieszczeń. Członkowie pytają jednak, czy na tym ma polegać praca zarządu? Reszta sprawozdania dotyczącego „ważniejszych prac” zarządu, to puste slogany, kłamstwa i populistyczny bełkot. Ten fragment sprawozdania Sylwester Rzepecki zaczął zdaniem „Nowy zarząd jest inicjatorem wielu prac a także kontynuatorem rozpoczętych a nie skończonych przez ustępujący zarząd”. Nie wyjaśnił jednak, o jakie prace chodzi, nie podał żadnych konkretów. Z innych źródeł wiadomo, że „zawalił” kilka ważnych spraw (o których poniżej). Kolejne zdania zawierają same kłamstwa, a brzmią one następująco: ”Wykonując nowe przyłącza elektryczne, wodne, gazowe, kanalizacyjne w byłym budynku po Kółku rolniczym gwarantujemy podstawowe wymogi dla wynajęcia tego obiektu, który będzie przynosił Spółce pożytki. Obiekt ten do tej pory funkcjonował na podlicznikach, co uniemożliwiało jego wynajęcie”. Otóż nie jest prawdą, że zarząd kierowany przez Sylwestra Rzepeckiego wykonał wymienione przyłącza do wyremontowanego lokalu w budynku Kółka rolniczego, gdyż były już one wykonane przed zmianą zarządu. Lokal był już wtedy wyposażony w niezbędne sprzęty oraz meble i gotowy do oddania w najem. Potwierdzają to zapłacone faktury i dowody odbioru. Bajdurzeniem jest twierdzenie, że obiekt funkcjonujący na podlicznikach, co zresztą jest kolejną nieprawdą, nie może być oddany w najem. Do dzisiaj lokal w budynku nie ma najemcy.

Kolejne kłamstwo to informacja, że „Toczą się sprawy wywłaszczeniowe terenów, których właścicielem jest Wspólnota Gruntowa w Siewierzu. Jest to proces długi i skomplikowany, a sprawy są w toku”.  I znów brak jakichkolwiek konkretów, brak wymienionej ani jednej toczącej się sprawy wywłaszczeniowej. Pomijając już fakt, że zarząd nie rozumie pojęcia „Wspólnota Gruntowa”, to z pewnością nie toczą się żadne sprawy wywłaszczeniowe. Jeżeli jakieś sprawy są w toku, to są to sprawy odszkodowawcze. Sylwester Rzepecki prawdopodobnie nie odróżnia tych procedur. Ta kilkuzdaniowa część sprawozdania kończy się „okrągłym” stwierdzeniem zawierającym kolejne nieprawdy i manipulacje: „We wszystkich sprawach w sądach administracyjnych i powszechnych Spółkę reprezentuje radca prawny pan Adam Zug, który nadal sprawuje opiekę prawną Spółki i z należytą starannością dba o dobrostan majątku Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu”.  Jak to się ma do stanu faktycznego?  Nijak. Wydaje się, że dla Sylwestra Rzepeckiego i Tadeusza Adamskiego okłamać członków Spółki to żaden problem. Dowód? Miesiąc przed Ogólnym Zebraniem, z którego pochodzi cytowane sprawozdanie, podpisali się pod pismem do Sądu Okręgowego w Częstochowie, zawierającym następujące stwierdzenie: „O braku obiektywnego spojrzenia na sprawę przez Stowarzyszenie i kierowanie się tylko emocjami świadczy również podnoszony w zażaleniu argument, iż Spółkę reprezentuje w sprawie radca prawny Adam Zug i rzekomo sprzeciwia się jakimś własnym twierdzeniom, co jest oczywistą nieprawdą albowiem w sprawie o sygn. akt I Ns 35/20 Sądu Rejonowego w Zawierciu Spółka na tym etapie działa bez pełnomocnika”. Swoją drogą powstaje wątpliwość, czy rzeczywiście radca prawny Adam Zug formalnie nie reprezentuje Spółki w tym postępowaniu, czy też tylko udaje, że nie reprezentuje, dając do podpisu swoje pisma S. Rzepeckiemu i T. Adamskiemu? Przypomnijmy, że mec. Adam Zug podpisał skargę kasacyjną (skuteczną) do Sądu Najwyższego wskazującą na brak podstaw do stwierdzenia zasiedzenia terenu pod Urzędem, czyli reprezentował stanowisko przeciwne do obecnego stanowiska zarządu. Przedstawiona sprzeczność w przekazach zarządu Spółki do członków i Sądu nie jest jednorazowa.

Skan fragmentu pisma Spółki do Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie sygn. akt VI Cz 70/22 (kliknij TUTAJ lub w dokument powyżej, aby otworzyć wersję PDF)
Sprawy nieważne dla zarządu Spółki

Jak widać z wykazu „ważniejszych spraw”, którymi zajmował się zarząd Spółki, w Spółce nie dzieje się dobrze. Zarząd uznał, że nie warto w sprawozdaniu informować członków o niewykonaniu uchwał Ogólnego Zebrania z dnia 1 sierpnia 2021 r. dotyczących sprzedaży działek Janowi i Elżbiecie K., Marcinowi D. czy zamiany nieruchomości ze spadkobiercami Tadeusza K.. Nie potrzeba także informować o niewykonaniu uchwały o darowiźnie gruntów na rzecz Gminy, nie warto informować o bezprawnym zagrodzeniu kilku tysięcy metrów kwadratowych terenu Spółki przez Józefa Ł. (pisaliśmy o tym TUTAJ i TUTAJ), nie warto informować o utracie własności działek na Chmielowskim w wyniku zaniechania zarządu, o zapłaconym odszkodowaniu, o stanie rachunku bankowego na koniec roku 2021, o przekroczeniu planu wydatków i nie wykonaniu planu przychodów, o planowanym wzroście płac w Spółce w roku 2022 o niemal 50% w stosunku do planu w roku 2021, o wirtualnej księgowości i pozornym zysku itp. Działając w interesie okłamywanych członków Spółki, zajmiemy się tymi ukrywanymi sprawami w kolejnych tekstach. Szkoda, że straciły zainteresowanie sprawami Spółki osoby domagające się poprzednio na facebookowej „tajnej grupie” Sylwestra Rzepeckiego pełnej jawności działania zarządu. A może to zwykli hipokryci lub „pożyteczni idioci”?  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *