Kategorie
Kategoria ogólna

Kolejny “wyrok na burmistrza” Zdzisława Banasia

Dnia 18 października 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach kolejny raz ukarał burmistrza Banasia za lekceważenie obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące czynności urzędowych, które podejmuje. Burmistrz przegrał ze stowarzyszeniem Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Sąd w składzie trzyosobowym stwierdził, że burmistrz dopuścił się bezczynności w wykonywaniu swoich obowiązków, nakazał mu załatwienie wniosku Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty zwrotu akt wraz z prawomocnym wyrokiem oraz zasądził od burmistrza na rzecz Stowarzyszenia zwrot kosztów postępowania. Argumentacja WSA w Gliwicach zawarta w kolejnym już wyroku na burmistrza Zdzisława Banasia nie budzi żadnych wątpliwości. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok WSA w Gliwicach z 18 października 2023 r. (kliknij w dokument powyżej aby otworzyć wersję PDF)
Co burmistrz chciał zataić?

Pismem z dnia 12 czerwca 2023 r., skierowanym do burmistrza, Stowarzyszenie złożyło wniosek o udzielenie informacji o czynnościach podjętych przez niego w sprawie kilkunastu ton odpadów przemysłowych – gumowych, zlokalizowanych na działce stanowiącej Wspólnotę Gruntową w Siewierzu. Wniosek, który był już drugim w tej sprawie, dotyczył udostępnienia dokumentów kończących postępowanie administracyjne, do przeprowadzenia którego przepisy prawa zobowiązywały burmistrza oraz udzielenia informacji obrazujących realizację rozstrzygnięcia w tej sprawie. W odpowiedzi z 19 czerwca 2023 r. burmistrz odmówił udostępnienia wnioskowanej informacji. W piśmie przyznał, że tymi odpadami się zajmował, ale jednocześnie przekonywał Stowarzyszenie, że wniosek dotyczy sprawy prywatnej, której on nie ujawni.

Dlaczego Stowarzyszenie zapytało burmistrza ?

Obecny zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu zataił przed członkami wszelkie informacje w sprawie usunięcia kilkunastu ton odpadów przemysłowych – gumowych. Informacja o usunięciu tak znaczącej ilości odpadów przemysłowych groźnych dla środowiska, nie znalazła się w żadnym sprawozdaniu zarządu Spółki, zarówno opisowym jak i finansowym. Także komisja rewizyjna Spółki, kierowana przez Annę Walczyńską, świadomie przemilczała tę sprawę, pomimo poruszenia jej podczas OZCzS dn. 26 marca 2023 r. Najwyraźniej zatajenie mogło być celowe. Do Stowarzyszenia docierały od zaniepokojonych mieszkańców Gminy różne wersje docelowego składowania wymienionych odpadów, dlatego też Stowarzyszenie uznało za konieczne zwrócenie się do Organu Gminy w celu uzyskania wiarygodnych informacji. Spółka jest podmiotem gospodarczym występującym w publicznym obrocie gospodarczym, a gospodarka odpadami na terenie Gminy przez podmioty publiczne podlega ocenie publicznej i wymaga transparentności. Wbrew twierdzeniu burmistrza gospodarka odpadami tej spółki nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. Gmina z urzędu zobowiązana była do przeprowadzenia w tej sprawie postępowania administracyjnego, wydania decyzji i określenia sposobu postępowania z wymienionymi odpadami, a następnie skontrolowania jego wykonania.

Odpowiedź Burmistrza Gminy Siewierz z 19 czerwca 2023 r. na wniosek Stowarzyszenia (kliknij w dokument powyżej aby otworzyć większą wersję dokumentu)
Stanowisko Sądu: burmistrz bezczynny i niekompetentny

Sąd zdecydowanie zaprzeczył twierdzeniu burmistrza, że sprawa jest prywatna: ”Wbrew jednak stanowisku organu wniosek odnosi się do sprawy o charakterze publicznym w rozumieniu wyżej powołanych jednostek redakcyjnych art. 86 ust. 1 udip./…/. Charakteru informacji jako publicznej nie zmienia fakt, że grunt, na którym odpady się znajdują jest wspólnotą leśno-gruntową i jest zarządzany przez prywatną spółkę, gdyż wnioskodawca nie pytał o czynności tej spółki jako podmiotu prywatnego, lecz o czynności organu jako organu władzy publicznej, właściwego także w sprawach określonych w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach…”. WSA w Gliwicach krytycznie ocenił wiedzę burmistrza na temat orzecznictwa sądów administracyjnych w tego rodzaju sprawach: „powołany przez organ w piśmie z 19 czerwca 2023 r. wyrok NSA był zupełnie nieadekwatny do stanu faktycznego sprawy”. Sąd zauważył, że wprawdzie burmistrz odpowiedział Stowarzyszeniu na jego wniosek, ale: „reakcja ta nie była materialnie ani formalnie poprawna” W ocenie WSA burmistrz niewątpliwie: ”Nie przekazując informacji ani nie wydając decyzji administracyjnej o odmowie jej ujawnienia stronie organ popadł w bezczynność”.

Burmistrz nieekologiczny?

Dlaczego burmistrz w istocie zataił informację o wielkiej ilości groźnych odpadów? Pytany był dwukrotnie i dwukrotnie nie zdobył się na merytoryczną, uczciwą odpowiedź. Czy w tej sprawie „coś śmierdzi”? Niewykluczone. Czekamy na wykonanie przez burmistrza wyroku WSA. O sytuacji będziemy informować. Na pewno brzydki zapach, realnie i w przenośni, niesie się z siewierskiej oczyszczalni ścieków. W mediach społecznościowych ukazała się informacja o wszczęciu przez Prokuraturę Rejonową w Zawierciu – w myśl stanowiska Sądu Rejonowego – śledztwa m.in. wobec burmistrza Banasia w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków służbowych w zakresie „dopuszczenia do niekontrolowanego wylewania ścieków z oczyszczalni do rzeki Czarna Przemsza powodując zanieczyszczenie wody w takiej ilości i takiej postaci, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka”. Zarzut jest bardzo poważny.

Feralna passa burmistrza Banasia

Burmistrz Banaś najwyraźniej słabnie, nie tylko merytorycznie, ale i politycznie. W ostatnich wyborach parlamentarnych, w których koniunkturalnie porzucił Lewicę, z którą związany był niemal od 50 lat (były sekretarz PZPR w Siewierzu) i nagle „zakochał się bez pamięci” w partii Donalda Tuska, przegrał wyraźnie na terenie Gminy Siewierz z posłem Prawa i Sprawiedliwości Waldemarem Andzelem. Wydaje się, że do coraz większej liczby mieszkańców Gminy Siewierz dociera mroczna przeszłość Zdzisława Banasia współpracującego pod pseudonimem „Klemens” z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa (czytaj TUTAJ). W ocenie redakcji osoba, informująca, że pełni ważną funkcję w Siewierzu, przy nazwisku której na liście kandydatów do Sejmu znajduje się informacja, że jest byłym tajnym współpracownikiem SB, przynosi wstyd temu środowisku. Tym większy to wstyd, że taki przypadek był prawdopodobnie tylko jeden w całym województwie. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała informację o kilku takich przypadkach w Koalicji Obywatelskiej.

Informacja PKW o Zdzisławie Banasiu
Dobra współpraca z przestępcą

(ciągnie swój do swego)

Burmistrz Zdzisław Banaś wielokrotnie informował, że jego współpraca z Sylwestrem Rzepeckim jest bardzo dobra. Także przewodniczący zarządu Spółki S. Rzepecki chwalił się przed Sądem Rejonowym w Zawierciu, w toku procesu z oskarżenia publicznego, w którym został prawomocnie skazany, że jego stosunki z burmistrzem Banasiem „są rewelacyjne”. Czy kogoś zaskakuje bardzo dobra współpraca byłego współpracownika komunistycznej SB z przestępcą (czytaj TUTAJ)? Ostatnio Sylwester Rzepecki poinformował, że otrzymał specjalne zaproszenie od burmistrza Banasia, aby zechciał wziąć udział w obchodach 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnijmy: burmistrz Banaś jako sekretarz propagandy PZPR zwalczał obchody tego Narodowego Święta. Żałosne? Sylwester Rzepecki zapewne w rewanżu zaprosił burmistrza Z. Banasia na dwudziestominutowe zebranie członków Spółki dnia 26 listopada 2023 r. Zapomniał jednak udzielić mu głosu. Podziękował zebranym, ogłosił zakończenie zebrania, uczestnicy zaczęli wychodzić i wtedy S. Rzepecki przypomniał sobie o burmistrzu (taki ma szacunek dla swego promotora). Pomimo tego afrontu burmistrzowe „parcie na mikrofon” wzięło górę i przy szumie na sali oraz wychodzących ludziach wygłosił kilka charakterystycznych dla siebie banałów.

Wpis Sylwestra Rzepeckiego na Facebooku z dnia 11 listopada 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *