Dokumenty

Znajdujesz się w repozytorium dokumentów, które zostały udostępnione poprzez naszą stronę. Dokumenty dzielą się na dwie grupy:

  • zewnętrzne (czyli takie na które nie mamy wpływu ale są ogólnie dostępne i oprócz innych źródeł można je także ściągnąć z naszego repozytorium)
  • …i wewnętrzne (czyli takie, które zostały wytworzone w związku z działalnością stowarzyszenia).

Wybierz, do której sekcji repozytorium chcesz przejść: