Kategorie
Kategoria ogólna

Plany pisane patykiem po wodzie

(czyli o wirtualnych pomysłach na tajnej grupie słów kilka)

Dziesięciopunktowy program nowego przewodniczącego zarządu Spółki, ogłoszony w lutym ubiegłego roku na tajnej grupie na Facebooku, założonej przez Sylwestra Rzepeckiego, stał się już przedmiotem żartów. „Papierowe” pomysły, będące wyrazem niekompetencji, nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością. W jednym z poprzednich artykułów opisaliśmy plan na stworzenie “Domu spokojnej starości”, który w wizji Sylwestra Rzepeckiego okazał się być hospicjum, zarządzanym przez księdza i finansowanym między innymi przez parafian (TUTAJ). Podobnie “oryginalny” charakter miały pomysły nowego przewodniczącego na zagospodarowanie Rejentowskich Górek (czytaj TUTAJ) oraz terenów po stodołach (TUTAJ). Dziś przyjrzymy się kolejnemu “interesującemu” punktowi programowemu nowego przewodniczącego, który – mówiąc delikatnie – jest zupełnie oderwany od rzeczywistości.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Kulisy ubiegłorocznych Ogólnych Zebrań Członków Spółki cz. III

Jak już kilkakrotnie informowaliśmy – jednym z celów Stowarzyszenia jest wyjaśnianie spraw dotyczących Spółki. Ciągle żywo komentowana jest przez członków Spółki bardzo duża liczba pełnomocników uczestniczących w Zebraniu Wyborczym dnia 1 sierpnia 2021 r. Co najmniej co piąta osoba uczestnicząca w Zebraniu była pełnomocnikiem członka Spółki. Z posiadanych informacji wynika (patrz: artykuły o mecenasie Grochalskim TUTAJ, J. Łukasiku TUTAJ), że formularze pełnomocnictw dostarczał Sylwester Rzepecki i to on w większości przypadków kojarzył pełnomocnika z osobą udzielającą pełnomocnictwa.

Kategorie
Kategoria ogólna

Teren po stodołach

Teren popularnie nazywany „terenem po stodołach”, sięgający od zachodu do ulicy Warszawskiej, od północy do hali sportowej i innych obiektów szkolnych, od wschodu do prywatnych posesji przy ul. Piłsudskiego i Strażackiej, a od południa do prywatnych posesji przy ul. Bytomskiej budzi duże zainteresowanie. Wywołuje także szereg uwag i staje się przedmiotem fałszywych informacji. Osoby wypowiadające się w tej sprawie, z reguły nie dysponując dostateczną wiedzą, powtarzają plotki i kłamstwa płynące z tego samego zatrutego źródła.

Kategorie
Kategoria ogólna

Szokujące SMS-y przewodniczącego Zarządu Spółki

Stowarzyszenie Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu uznało, nie bez pewnych wątpliwości, iż członkom Spółki i osobom zainteresowanym należy się szersza – choć specyficzna – wiedza o niektórych aspektach funkcjonowania nowych władz Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, w tym przewodniczącego zarządu. Tym bardziej, że zdarzenie, na kanwie którego powstał ten tekst, stało się przedmiotem korespondencji Stowarzyszenia z nowymi władzami Spółki i wymusiło na nich jedyną dotychczas – udzieloną Stowarzyszeniu – odpowiedź na zadane pytanie.