Kategorie
Kategoria ogólna

Czy Spółką kieruje przestępca?

Statutowym celem i obowiązkiem stowarzyszenia Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu jest informowanie o ważnych sprawach Spółki. Bez wątpienia taką sprawą jest sytuacja prawna przewodniczącego jej zarządu, wynikająca m.in. z jego działań związanych ze Spółką. Wszak jako przewodniczący zarządu Spółki, osoba publiczna, zobowiązany jest m.in. godnie reprezentować jej członków. Tymczasem fakty potwierdzają, że nie sprostał temu zadaniu. Dnia 28 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Sosnowcu wydał wyrok prawomocnie skazujący Sylwestra Rzepeckiego za przestępstwo stalkingu, którego dopuścił się w stosunku do jednego z członków Spółki. Wiodącym motywem jego sms-ów do Janusza Nawrota (pokrzywdzony wyraził zgodę na ujawnienie nazwiska i udostępnił otrzymane sms-y) były sprawy dotyczące Spółki, a samo przestępstwo zostało popełnione w związku z funkcjonowaniem Spółki. Niewątpliwie jest w interesie społecznym ujawnianie tego rodzaju działań, destrukcyjnie wpływających na stosunki społeczne, w sytuacji coraz szerszego występowania tego przestępstwa, co związane jest z rozwojem środków komunikacji elektronicznej, w tym telefonicznej i internetowej. Wyrażamy przekonanie, że nasza publikacja ma także charakter prewencji tj. uświadamiania i zapobiegania niepożądanym zachowaniom osób, które nie stosują się do wymogów społecznych. Mamy też nadzieję, że będzie przestrogą dla innych potencjalnych stalkerów.