Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Kulisy tegorocznych Ogólnych Zebrań Członków Spółki cz. II

Jednym z celów Stowarzyszenia jest wyjaśnianie spraw dotyczących Spółki. Wielu członków Spółki w dalszym ciągu interesuje się osobami pełnomocników uczestniczących w Zebraniu wyborczym dnia 1 sierpnia 2021 r. Z uzyskanych informacji wynika (czytaj TUTAJ), że formularze pełnomocnictw dystrybuował Sylwester Rzepecki i on kojarzył pełnomocnika z osobą udzielającą pełnomocnictwa. „Pozyskanych” w ten sposób pełnomocników pojawiło się na Zebraniu kilkunastu. Część z nich to albo przeciwnicy procesowi Spółki, albo dłużnicy Spółki (czyli osoby szkodzące dobru Spółki). Dużym zaskoczeniem dla wielu uczestników Zebrania była obecność Józefa Łukasika.

Kategorie
Kategoria ogólna

Rejentowskie Górki – las czy park?

Skąd wywodzi się nazwa “Rejentowskie Górki”? Autorzy tego artykułu nie są w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na to pytanie. Pierwsze skojarzenie prowadzi do związku tego terenu z jakimś rejentem, który dziś nazywany byłby notariuszem. Z którym? Kiedy? Dlaczego? Na te pytania nie mamy odpowiedzi. Nie ma jej także największy obecnie znawca historii i topografii Siewierza – Edward Sołtysik. W książce „Dawny Siewierz” tom II, w rozdziale „Siewierskie nazwy miejscowe i ich pochodzenie” s. 29, napisał: „Wśród starych dokumentów i planów nie znalazłem lasu o nazwie Rejentowskie Górki leżącego za trasą szybkiego ruchu przy ul. Parkowej. Być może nazwa ta powstała na przełomie XIX i XX wieku”. Może ktoś z czytelników dysponuje sprawdzoną wiedzą w tym zakresie?

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Czy Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu świadomie wprowadza w błąd?

Stowarzyszenie Miłośników SLG w Siewierzu otrzymało pismo Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Siewierzu stanowiące próbę odpowiedzi na wniosek w sprawie przyjęcia przez Burmistrza Zdzisława Banasia wielomilionowej darowizny od Spółki.

Pismo zawiera wiele nierzetelnych stwierdzeń, bezpodstawnych zarzutów, wewnętrznych sprzeczności, a miejscami po prostu wprowadza w błąd. W tej sytuacji jego upublicznienie i skomentowanie stało się uzasadnione

Kategorie
Pomoc finansowa Spółki

Wsparcie Spółki dla wydawnictw dotyczących Siewierza

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu w swojej ponad sześćdziesięcioletniej historii na różne sposoby wspierała szeroko rozumianą kulturę. Współuczestniczyła na przykład w działalności wydawniczej dotyczącej siewierskiej historii, tradycji i sztuki. Wspomogła (m.in. finansowo) przygotowania do wydania dwutomowej monografii pod redakcją profesora Feliksa Kiryka: „Praca zbiorowa – Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego”. Był to efekt ścisłej współpracy Spółki w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku z Towarzystwem Miłośników Ziemi Siewierskiej, głównym instytucjonalnym inicjatorem wydania tej cennej dla mieszkańców Siewierza pracy.

Okładka książki “Praca zbiorowa – Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego”
Kategorie
Kategoria ogólna

Dom Spokojnej Starości w Siewierzu

Koncepcja Zarządu Spółki z 2018r.

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu od początku swego istnienia służyła Siewierzowi. Członkowie Spółki zgodnie podejmowali uchwały o przeznaczeniu uzyskanych środków na cele społeczne. W przeważającej części sfinansowali budowę Domu Kultury w Siewierzu zlokalizowanego na działce stanowiącej wspólnotę gruntową i zakupili szereg elementów jego wyposażenia. Budowę Urzędu Miasta wsparli ogromną kwotą, a na dodatek płacili pensje części robotników zatrudnionych przy realizacji obiektu. Podobnie dofinansowywali budowę “starego” przedszkola, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i wielu innych gminnych obiektów. Zarząd Spółki funkcjonujący do końca lipca 2021 r. kontynuował tę dobrą, społeczną tradycję (o przykładach można poczytać m. in. TUTAJ).

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Wniosek do Rady Miejskiej w sprawie wielomilionowej darowizny dla Gminy Siewierz

W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Burmistrza Siewierza na Apel wystosowany przez pięć niezależnych podmiotów społecznych, a dotyczący przyjęcia od Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej wielomilionowej darowizny dla Gminy Siewierz (o którym pisaliśmy TUTAJ), postanowiliśmy zwrócić się w tej sprawie do Rady Miejskiej.