Kategorie
Kategoria ogólna

Wspólnota czy Spółka?

Co oznaczają pojęcia: wspólnota gruntowa, spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej i uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej? Odpowiedź jest zarazem prosta i nieprosta. Postaramy się przybliżyć nieco ten temat.

Kategorie
Kategoria ogólna

Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Kategorie
Kategoria ogólna

O członkostwie w Spółce słów kilka

(w odpowiedzi na pytania o informacje zawarte na tajnej grupie założonej przez Sylwestra Rzepeckiego na Facebooku)

Członkowie Spółki uczestniczący w Ogólnych Zebraniach Członków Spółki posiadają wiedzę o nabywaniu członkostwa w Spółce. Na każdym OZCzS były udzielane kompleksowe informacje o warunkach uzyskania członkostwa. Takie same informacje przekazywane były przez poprzedni zarząd potencjalnym kandydatom do uzyskania członkostwa, które co do zasady jest dziedziczne. Dziedziczenie może następować jako dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Dziedziczenie ustawowe dotyczy dzieci, wnuków, żony, rodziców i rodzeństwa, w kolejności określonej przez prawo cywilne. Zarząd Spółki nie ma możliwości zablokowania/odrzucenia prawidłowo złożonego i uzasadnionego wniosku, popartego właściwymi dokumentami. Ostatecznej weryfikacji wniosku dokonuje starosta, który prowadzi listę członków Spółki.

Jednym ze statutowych celów Stowarzyszenia jest wyjaśnianie spraw dotyczących Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Jest to szczególnie ważne w związku z nierzetelnymi i wprowadzającymi w błąd informacjami opublikowanymi na tajnej grupie poświęconej Wspólnocie Leśno-Gruntowej, a założonej na Facebooku przez Sylwestra Rzepeckiego. Warto zaznaczyć, że grupa ta została w popłochu zlikwidowana niemal niezwłocznie po artykule Stowarzyszenia, w którym zapowiedzieliśmy odnoszenie się do znajdujących się na niej wpisów.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Czy burmistrz Zdzisław Banaś wprowadził radnych w błąd?

Dnia 29 listopada 2021 r. Gmina Siewierz umieściła w swoim Biuletynie Informacji Publicznej Protokół Nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska z dnia 28 października 2021 r. Posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Ostatnia część protokołu odnosi się do złożonego do Rady Miejskiej w Siewierzu przez Stowarzyszenie wniosku w sprawie wielomilionowej darowizny Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu dla Gminy Siewierz. Treść protokołu zawiera m.in. relację z wypowiedzi burmistrza Zdzisława Banasia, która to wypowiedź – w naszej ocenie – wprowadza radnych i uczestników spotkania w błąd. W dzisiejszym artykule komentujemy treść wspomnianego protokołu.

Kategorie
Pomoc Spółki dla Gminy Siewierz

Mini dworzec autobusowy – krótka historia

Mini dworzec autobusowy w SIewierzu

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, a przed jej powstaniem, Wspólnota Gruntowa w Siewierzu, zawsze przyjaźnie reagowały na inicjatywy władz służące mieszkańcom Siewierza. Po drugiej wojnie światowej dzięki pomocy Spółki powstała większość obiektów użyteczności publicznej w Siewierzu oraz większość najważniejszych zakładów pracy. Władze wielu miejscowości w Polsce zazdroszczą Siewierzowi, że miał dotychczas dobrze funkcjonującą spółkę tego rodzaju. Tytuły „Mistrzów Gospodarności” (najbardziej gospodarna miejscowość w Polsce) zdobywane kilkukrotnie przez Siewierz w czasie gdy naczelnikiem był śp. Marian Mizerski, trafiały do Siewierza właśnie dzięki wsparciu Spółki.