Kategorie
500-lecie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

500-lecie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

Jednym z głównych statutowych celów stowarzyszenia Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu jest „podejmowanie działań w celu godnego uczczenia 500-lecia Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu”. Ta okrągła rocznica przypada w przyszłym roku 2023. Rok 1523 to data pierwszych znanych nadań książęcych, mocą których Jan Konarski, książę siewierski i biskup krakowski, oprócz szeregu uprawnień oraz obowiązków wobec władzy książęcej, przekazał mieszczanom siewierskim prawo pełnego dysponowania określonymi terenami Siewierza. Z przywołanego „Przywileju” wynika, że mieszczanie mieli już wcześniej prawo dysponowania niektórymi gruntami, lecz dokumenty potwierdzające te nadania nie zachowały się. Przyjęto zatem, że jest to pierwsza pewna data, w której mieszczanie siewierscy uzyskali prawa do wspólnych gruntów, dające początek późniejszej Wspólnocie Gruntowej w Siewierzu, obecnie najstarszej „instytucji” tego rodzaju w Polsce.

“Ulica Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu”

Stowarzyszenie kontynuuje przygotowania rozpoczęte przez poprzedni zarząd Spółki. Niedawno do Stowarzyszenia wpłynęła propozycja, w ramach obchodów 500-lecia Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu, aby wystąpić do Rady Miejskiej w Siewierzu z wnioskiem o nadanie jednej z ulic Siewierza nazwy „Ulica Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu”. Chodzi o ulicę, która aktualnie nie posiada nazwy. Stowarzyszenie zebrało już podpisy ponad połowy członków Spółki popierających wniosek, ale w dalszym ciągu można je składać, do czego serdecznie zachęcamy. O chęci złożenia podpisu wystarczy poinformować członków zarządu Stowarzyszenia.

Propozycja nadania ulicy nazwy “Ulica Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu” bardzo się spodobała. Większość Członków Spółki, z którymi rozmawialiśmy mówiła, że to bardzo dobra inicjatywa i chętnie podpisała wniosek. Stowarzyszenie uzyskało poparcie dla tego pomysłu znacznie przekraczające połowę liczby członków. Z posiadanej wiedzy wynika, że w ostatnich latach żaden projekt nazwy ulicy nie zyskał tak szerokiego poparcia mieszkańców.

Odmówili nieliczni, podając przy tym różne uzasadnienia. Kilka osób przyznało, że do podpisania się pod wnioskiem zostali zniechęceni przez obecny Zarząd Spółki. Ubolewamy, że nawet tak pozytywna inicjatywa, ciesząca się tak szerokim poparciem członków Spółki spotyka się z negatywną postawą ze strony obecnego Zarządu. W dalszym ciągu jednak serdecznie zachęcamy wszystkich Członków Spółki, którzy jeszcze tego nie zrobili, do dołączenia do naszej inicjatywy.

W najbliższy poniedziałek Stowarzyszenie złoży w Urzędzie Gminy następującą petycję w tej sprawie:

Petycja w sprawie nadania nazwy “Ulica Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu” ulicy nieposiadającej nazwy, łączącej ulice: Parkową i Polną (kliknij TUTAJ, aby otworzyć powiększoną wersję).
Publikacje książkowe

Stowarzyszenie przygotowuje także w ramach zbliżających się obchodów 500-lecia Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu publikacje książkowe na temat Wspólnoty. Wszystkie aktywności Stowarzyszenia realizowane są w całości w oparciu o bezpłatną pracę jego członków.

A co robi w tej sprawie obecny zarząd Spółki? Już wiemy, że niestety torpeduje jedną z inicjatyw Stowarzyszenia, dotyczącą nazwy „Ulica Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *