Nasze zasady

  1. Informujemy w sposób możliwie najbardziej transparentny, niemniej rezerwujemy sobie prawo odmowy publikacji informacji obniżających zdolności negocjacyjne Spółki. Dobro Spółki i jej członków jest dla nas najważniejsze.
  2. Informujemy zgodnie z prawem, unikamy publikacji informacji mogących naruszać czyjeś dobra.
  3. Jeżeli poddajesz jakąś informację w wątpliwość, prosisz o dodatkowe wyjaśnienia, sugerujesz omówienie jakiegoś tematu, napisz na adres email wyświetlony w zakładce Kontakt