Kategorie
Kategoria ogólna

Dołączają do nas

W związku z rosnącym zainteresowaniem naszą działalnością i wieloma pytaniami o możliwość dołączenia do Stowarzyszenia „Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu”, uprzejmie informujemy, że członkiem Stowarzyszenia można zostać poprzez wypełnienie „Deklaracji członkowskiej” i złożenie na niej podpisu potwierdzającego gotowość przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia.

Deklaracja (formularz) jest dostępna na naszej stronie internetowej TUTAJ. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Stowarzyszenia może osobiście skontaktować się w tej sprawie z którymś z członków zarządu Stowarzyszenia lub przesłać pocztą elektroniczną informację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia (adres e-mail: kontakt@milosnicy-wspolnoty-siewierz.pl). W obu przypadkach uzyska informację o trybie złożenia Deklaracji, a następnie o decyzji zarządu Stowarzyszenia w sprawie jej rozpatrzenia. W ostatnich dniach powitaliśmy wielu nowych członków, z czego bardzo się cieszymy!

Sporo osób zwróciło się do nas również z pytaniami dotyczącymi istniejącej na Facebooku od lutego bieżącego roku prywatnej grupy o nazwie „Wspólnota Leśno-Gruntowa w Siewierzu”, na której do lipca b.r. pojawiło się wiele informacji na temat Spółki. Grupa utworzona została przez pana Sylwestra Rzepeckiego, który jest jej wyłącznym administratorem i który arbitralnie decyduje o dopuszczaniu do niej wybranych uczestników. Zgłosiły się do nas zarówno osoby związane ze Spółką (na przykład krewni członków Spółki), które pomimo chęci dołączenia do grupy – nie zostały do niej przyjęte, jak i osoby należące do grupy, a zaniepokojone przekazywanymi na niej treściami. Jednym ze źródeł niepokoju był chociażby fakt, że w liczącej blisko 200 osób grupie było zaledwie kilka osób będących członkami Spółki, a sprawy Spółki niejednokrotnie komentowane były przez osoby zupełnie niezwiązane ze Spółką. Duże wątpliwości i zaniepokojenie wywołał także fakt wybiórczego doboru osób przyjmowanych do grupy. Od wielu osób – zwłaszcza tych niebędących członkami Spółki – otrzymaliśmy informację, że zostały osobiście zaproszone do grupy przez pana Rzepeckiego, często nawet nie rozumiejąc, dlaczego są do tego grona dołączane. Wielu dziwił także fakt, że grupa pod pozorem “jawnej” i “otwartej” wymiany poglądów na tematy związane ze Spółką, w której – cytując opis grupy – “każdy ma prawo wypowiedzi” opierała się zarazem na tajności i braku otwartej komunikacji. Grupa jest bowiem zamknięta i jak zostało już wyżej wspomniane – dostępna jedynie dla “wybranych”.

Do stron internetowych naszego Stowarzyszenia dostęp jest nieograniczony, a jedną z wartości, którymi się kierujemy, jest transparentna komunikacja dotycząca spraw Spółki. Nasz profil na Facebooku i wszystkie umieszczane na nim wpisy i artykuły można swobodnie czytać i komentować, nie trzeba nawet w tym celu “polubiać” strony. Nasze posty – według obecnych Facebookowych statystyk – dotarły już do kilku tysięcy osób, co bardzo nas cieszy, a zarazem utwierdza w przekonaniu o dużym zainteresowaniu i zapotrzebowaniu na tego typu transparentne treści. Nasze statystyki ruchu na stronie wskazują także, że wieści z Siewierza docierają również poza granice Polski, a nawet poza kontynent 🙂 Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do obserwowania naszej strony oraz profilu na Facebooku. W odpowiedzi na prośby członków Spółki (i nie tylko) – będziemy się na nich również odnosić do treści zawartych na wspomnianej wyżej tajnej grupie: „Wspólnota Leśno-Gruntowa w Siewierzu”, które zostały nam udostępnione przez kilka osób.

Jednocześnie informujemy, że do Stowarzyszenia można zwracać się z pytaniami dotyczącymi aktualnych działań Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu kierowanej przez nowy Zarząd i z informacjami o problemach związanych z funkcjonowaniem Spółki. Chętnie podzielimy się wiedzą, odpowiemy na wątpliwości i pomożemy, jeżeli będzie to możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *