Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Kłamstwo zarządu Spółki obnażone już 5 razy

Kilka tygodni temu pisaliśmy TUTAJ o manipulacjach i kłamstwach zarządu Spółki w sprawie tzw. „pożytków ze Wspólnoty.”. Przedstawiliśmy dowody na kłamstwa i prawomocne orzeczenie Sądu nakazujące Spółce zapłatę kwoty 400 zł wraz z odsetkami, na rzecz członka Spółki.

Obowiązek zapłaty wymienionych pożytków, spoczywający na Spółce, wynika z uchwały Ogólnego Zebrania Członków Spółki z dnia 24 kwietnia 2022 r. Jest to kwota niezależna od otrzymanej darowizny. Członkowie manipulowani i okłamywani przez Zarząd Spółki, kierowany przez Sylwestra Rzepeckiego, nie wiedzą o posiadanym prawie do „pożytków”, wynikających z ich własnej decyzji. Zarząd Spółki, zamiast dobrowolnie wywiązać się z obowiązku wynikającego z uchwały OZCzS i  wypłacić „pożytki” wszystkim członkom Spółki, woli czekać na sądowe Nakazy zapłaty, powiększone o zwrot kosztów sądowych i odsetki za opóźnienie. Działa w ten sposób na szkodę Spółki, gdyż z biegiem czasu odsetki są coraz większe, ale ponadto okazuje lekceważenie wobec tych, którzy powierzyli mu zarządzanie Spółką. Nadto zarząd musi zwracać członkom Spółki koszty sądowe. Do chwili obecnej zarząd Spółki  przegrał już w tej sprawie z pięcioma członkami Spółki. Kolejne osoby złożyły pozwy o zapłatę, nie mogąc doczekać się odpowiedzi zarządu na ich pisemne wnioski o należne pieniądze. Kilkanaście kolejnych osób wystąpiło do zarządu Spółki o zapłatę „pożytków” lub przygotowuje takie wystąpienie. Niestety, zarząd tak bardzo lekceważy członków, że  nie stać go  nawet na wysłanie pisemnej odpowiedzi.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Zarząd Spółki na pasku Józefa Ł.?

Do Stowarzyszenia nadal docierają pytania członków Spółki o postępowanie Józefa Ł. w stosunku do gruntów Spółki. Pisaliśmy o tym już dwukrotnie (TUTAJ i TUTAJ). Wcześniej w formie pisemnej zapytaliśmy o tę kwestię zarząd Spółki. Do chwili obecnej, pomimo upływu niemal półtora roku, zarząd Spółki na czele z Sylwestrem Rzepeckim nie odpowiedział. Nie udzielił także wyjaśnień w tej sprawie członkom Spółki podczas Ogólnego Zebrania 24 kwietnia 2022 r. Sylwester Rzepecki zapewniał kilkakrotnie, że członkowie Spółki będą przez zarząd szczegółowo informowani o sprawach Spółki. Kłamał? Stowarzyszenie nie ma w tym przypadku wątpliwości. Fakty są jednoznaczne. Otwarte pozostaje pytanie, czy zarząd nie potrafi napisać w sprawach Józefa Ł. nic sensownego, czy też coś ukrywa. Bardzo prawdopodobna wydaje się ta druga opcja. Zupełnie bezczynna jest w tej sprawie komisja rewizyjna w składzie Anna Walczyńska, Danuta Nowacka i Grażyna Czerwińska. W ocenie wielu członków nie wywiązuje się ona ze swych obowiązków.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Zarząd Spółki okłamał członków

Niedawno otrzymaliśmy dokumentację sporu sądowego jednego z członków Spółki z zarządem Spółki, przegranego przez zarząd. Prawomocne orzeczenie Sądu w Zawierciu oddziałuje korzystnie na rzecz wszystkich członków Spółki, gdyż wszystkim członkom Spółki zarząd powinien wypłacić za rok 2022 po 400 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wypłata wskazanej kwoty powinna nastąpić niezależnie od darowizny w podobnej wysokości, którą w ubiegłym roku otrzymali niektórzy członkowie Spółki.

O darowiźnie i braku podstaw prawnych do jej wypłaty pisaliśmy (TUTAJ). Przypomnijmy: zarząd Spółki w marcu i kwietniu ub.r. okłamywał członków Spółki, że mogą dostać darowiznę od Spółki, jeżeli w określonym terminie podpiszą z Sylwestrem Rzepeckim i Tadeuszem Adamskim umowę. Na dodatek obaj zapewniali, że od tej rzekomej darowizny obdarowani nie będą musieli zapłacić podatku. Niektórzy podpisali i rzeczywiście pieniądze dostali. Nie wiedzieli jednak, że dostali pieniądze, które im się w istocie należały z innego tytułu – i to bez podpisywania żadnej umowy. Zgodnie z kodeksem cywilnym Spółka nie ma prawa dawać swoim członkom ich własnych pieniędzy i nazywać tego darowizną, a na dodatek oszukiwać ich, że nie muszą zapłacić od tych pieniędzy podatku. Na krótko przed Ogólnym Zebraniem Członków Spółki zaplanowanym na 24 kwietnia 2022 r., radca prawny Spółki zorientował się, że wypłacenie członkom Spółki ich własnych pieniędzy i nazwanie tego darowizną jest nielegalne. Jeszcze w „Zawiadomieniu” o OZCzS rozesłanym do członków Sylwester Rzepecki i Tadeusz Adamski zapewniali, że przygotowali projekt uchwały w sprawie wymienionej darowizny. Zapowiedzieli go następująco: 

„11. Podjęcie uchwały w sprawie: /…/ – darowizny pieniężnej (w wysokości 400 PLN) dla członków Spółki, wdów i wdowców po członkach Spółki w roku 2022, oraz planowanej w roku 2023 r.”

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Czy będziemy pływać?

Na Ogólnym Zebraniu Członków Spółki dnia 24 kwietnia 2022 r. podjęto uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy Siewierz szeregu działek, w tym terenu pod budowę krytej pływalni. Spółka niezwłocznie przekazała burmistrzowi uchwałę w tej sprawie. Burmistrz, zgodnie z procedurą, wystąpił do Rady Miejskiej w Siewierzu o podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na przyjęcie w darowiźnie określonych działek stanowiących wspólnotę gruntową w Siewierzu. Dnia 27 maja 2022 r. Rada podjęła uchwałę wyrażającą taką zgodę.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Burmistrz Zdzisław Banaś „przeciw, a nawet za”

Burmistrz przez niemal cały okres sprawowania swojej funkcji twierdził, że nie przyjmie darowizn gruntowych od Spółki. Najpierw w roku 2011 zarzekał się, że nie pójdzie do notariusza przyjąć w darowiźnie działek pod Urzędem, Domem Kultury i przedszkolem (starym), gdyż nie jest w stanie podpisać aktu notarialnego darowizny w sytuacji, gdy Spółkę reprezentuje Janusz Nawrot. Niechęć do Nawrota była tak wielka, że wolał złożyć wnioski do sądu, aby „przemocą” uzyskać te nieruchomości, tracąc wiele tysięcy złotych z pieniędzy podatników (pisaliśmy o tym m.in. TUTAJ). Do chwili obecnej, pomimo zapowiedzianej “bardzo dobrej współpracy” z nowym zarządem Spółki, sprawy w sądzie nie zakończyły się. Sylwester Rzepecki w sierpniu 2021 r. zapowiadał, że finał tych spraw nastąpi przed końcem minionego roku. Żaden koniec nie nastąpił. W zamian panowie Rzepecki i Adamski sprzeniewierzyli się woli członków Spółki (uchwała o darowiźnie) i zaczęli popierać bezpodstawny wniosek burmistrza o zasiedzenie.

Burmistrz od momentu rozpoczęcia spraw sądowych przekonywał, że jedyny sposób przejęcia tych działek, to nabycie ich przez zasiedzenie stwierdzone przez sąd. Miał mu w tym pomóc nowy przewodniczący zarządu – Sylwester Rzepecki, który wszem i wobec ogłaszał, że Gmina od 40 lat jest administratorem tych terenów. Sylwester Rzepecki nie rozumiejąc co mówi, wyrządzał swoim gadaniem „niedźwiedzią przysługę” burmistrzowi. Po prostu nie miał pojęcia, że “administrator” terenu nigdy nie jest tak zwanym samoistnym posiadaczem gruntu (jeden z warunków zasiedzenia), a administrowanie wykonuje się w czyimś imieniu. Dodatkowo burmistrz ogłaszał buńczucznie, że Spółka nie ma prawa dysponowania gruntami stanowiącymi wspólnotę gruntową w Siewierzu.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Nowe zasady przewodniczącego Sylwestra Rzepeckiego: nie zarząd dla członków, ale członkowie dla zarządu

Jeden z naszych czytelników zwrócił uwagę Stowarzyszenia na zastanawiające komentarze  umieszczone na portalu “SIEWIERZ.news”, autorstwa syna nowego przewodniczącego Spółki, pana Szymona Rzepeckiego, dotyczące jednego z naszych artykułów (patrz TUTAJ). W komentarzach tych pan Szymon zdawał się sugerować, że posiada dużą wiedzę o aktualnym funkcjonowaniu Spółki, niedostępną członkom Spółki, choć o wszystkim, co wie, mówił głównie w formie insynuacji i pomówień dotyczących poprzedniego zarządu Spółki. Jednocześnie – na sugestię jednego z komentatorów, że obecnie członkowie Spółki nie mają dostępu do rzetelnej wiedzy o Spółce, bo nowy zarząd nie odpowiada na pytania członków – pan Szymon napisał, że “pewne czasy już minęły” i “radzę oswoić się z tą myślą i pogodzić się wreszcie z faktem, że przyszło nowe”.

Komentarz Szymona Rzepeckiego z dnia 11 marca 2022 w dyskusji pod artykułem “Pociąg do manipulacji i kłamstwa” udostępnionym w serwisie SIEWIERZ.news.
Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Uwaga! Własne pieniądze członków Spółki w darowiźnie członkom Spółki?

Kilkunastu członków Spółki zwróciło się do Stowarzyszenia z prośbą o ocenę prawną działań podjętych w imieniu zarządu Spółki przez Sylwestra Rzepeckiego i Tadeusza Adamskiego, polegających na prośbie skierowanej do członków Spółki oraz wdów i wdowców po członkach Spółki o zawarcie umowy darowizny kwoty 400 zł (czterysta złotych), w której darczyńcą ma być Spółka. Przy okazji członkowie wypowiadali swoje stanowiska w tej sprawie. Były one krańcowo rozbieżne. Jedni mówili: “Brać jak dają, a potem będziemy się zastanawiać”. Inni znów byli zdania, nie mając zaufania do Sylwestra Rzepeckiego, że “lepiej zrezygnować z tych przysłowiowych “kilku złotych” i nie mieć potem kłopotów w Urzędzie Skarbowym”. Jeszcze inni mieli pomysł, by na Ogólnym Zebraniu wystąpić z propozycją, aby ci, którzy nie zawarli umowy, dostali – tak jak było to robione dotychczas – paczki o wartości równej proponowanym pieniądzom i nie narażali się na ewentualne problemy. Podobne stanowisko pojawiło się na jednej ze stron internetowych dotyczących spraw Siewierza. 

Stowarzyszenie, wyprzedzając ewentualne zarzuty, na wstępie wyraźnie podkreśla, iż nie jest przeciwne uzyskiwaniu przez członków Spółki środków („pożytków”) osiągniętych z ich wspólnego majątku. Każdy z członków Spółki indywidualnie podejmie decyzję o zawarciu, bądź niezawarciu proponowanej umowy, na swoją odpowiedzialność. Stowarzyszenie zobowiązało się do pisania prawdy o działalności Spółki oraz odpowiadania na kierowane do nas pytania członków i zainteresowanych. W ocenie Stowarzyszenia propozycja złożona przez Sylwestra Rzepeckiego i Tadeusza Adamskiego budzi poważne wątpliwości prawne, które będą podlegać ocenie właściwych organów. Mają one na to okres, co do zasady, pięciu lat od końca roku, w którym wystąpiło zobowiązanie. Przed przystąpieniem do sporządzenia tego tekstu przeprowadziliśmy możliwie szerokie konsultacje (prawnicy, księgowi), uzyskując opinie zwracające uwagę na różne aspekty sprawy.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Uwaga ostrożnie!

W związku z wieloma pytaniami, które do nas dotarły, Stowarzyszenie niebawem odniesie się do ostatniego pomysłu przewodniczącego zarządu Spółki Sylwestra Rzepeckiego, aby z własnych pieniędzy członków Spółki robić im darowiznę na podstawie dwustronnej umowy. Stowarzyszenie zaleca ostrożność.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Drzewa na targowisku, czyli jak odwrócić kota ogonem. Wyjaśniamy.

Do Stowarzyszenia dotarła informacja na temat facebookowego posta napisanego 7 marca 2022 przez Panią Anetę Zarębę o treści jak poniżej, z komentarzem: “Wygląda to na kolejną manipulację w stylu p. Rzepeckiego, czy moglibyście się do tego odnieść?” Dziękujemy za to pytanie i oczywiście chętnie wyjaśniamy.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Działki dla „deweloperów” i tajemniczych „osób”

W punkcie 3 i 4 dziesięciopunktowego planu zamieszczonego przez Sylwestra Rzepeckiego na założonej przez niego tajnej grupie na Facebooku przedstawił on następujące zamierzenia:

3. Podział gruntów Spółki na działki (sprzedaż działek, osobom, deweloperom)

4. Likwidacja budynku po zakładzie Prodryn, podział tego terenu na działki, połączenie ulicy Brzozowej (jest ulicą ślepą)

W obu przypadkach cel wydaje się być taki sam: sprzedaż działek. Jak wielokrotnie informował Sylwester Rzepecki, tajną grupę “Wspólnota Leśno-Gruntowa w Siewierzu” utworzył „w celu poprawy wymiany informacji pomiędzy członkami tej grupy na temat Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu”. W tej sytuacji interesująca jest okoliczność, że na niespełna dwustu uczestników grupy, członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu stanowili zaledwie ok. 5% członków tej grupy. Co ciekawe, swojego dziesięciopunktowego planu z lutego 2021 r. i późniejszych pomysłów nie zaprezentował na Ogólnym Zebraniu Członków Spółki, czyli nie przedstawił go osobom najbardziej zainteresowanym. Czego się obawiał? Może bał się pytań o to, jak chce zrealizować ten plan?

Część zrzutu ekranowego wypowiedzi Sylwestra Rzepeckiego (punkty programu 1-4) z 4 lutego 2021 r. na tajnej grupie poświęconej Wspólnocie Leśno-Gruntowej w Siewierzu na Facebooku
Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Kulisy ubiegłorocznych Ogólnych Zebrań Członków Spółki cz. III

Jak już kilkakrotnie informowaliśmy – jednym z celów Stowarzyszenia jest wyjaśnianie spraw dotyczących Spółki. Ciągle żywo komentowana jest przez członków Spółki bardzo duża liczba pełnomocników uczestniczących w Zebraniu Wyborczym dnia 1 sierpnia 2021 r. Co najmniej co piąta osoba uczestnicząca w Zebraniu była pełnomocnikiem członka Spółki. Z posiadanych informacji wynika (patrz: artykuły o mecenasie Grochalskim TUTAJ, J. Łukasiku TUTAJ), że formularze pełnomocnictw dostarczał Sylwester Rzepecki i to on w większości przypadków kojarzył pełnomocnika z osobą udzielającą pełnomocnictwa.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Kulisy tegorocznych Ogólnych Zebrań Członków Spółki cz. II

Jednym z celów Stowarzyszenia jest wyjaśnianie spraw dotyczących Spółki. Wielu członków Spółki w dalszym ciągu interesuje się osobami pełnomocników uczestniczących w Zebraniu wyborczym dnia 1 sierpnia 2021 r. Z uzyskanych informacji wynika (czytaj TUTAJ), że formularze pełnomocnictw dystrybuował Sylwester Rzepecki i on kojarzył pełnomocnika z osobą udzielającą pełnomocnictwa. „Pozyskanych” w ten sposób pełnomocników pojawiło się na Zebraniu kilkunastu. Część z nich to albo przeciwnicy procesowi Spółki, albo dłużnicy Spółki (czyli osoby szkodzące dobru Spółki). Dużym zaskoczeniem dla wielu uczestników Zebrania była obecność Józefa Łukasika.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Kulisy tegorocznych Ogólnych Zebrań Członków Spółki cz. I

W związku z celami Stowarzyszenia i opublikowaną przez nas ostatnio deklaracją o wyjaśnianiu spraw związanych ze Spółką, trafiły do nas pytania o postać mecenasa Krzysztofa Grochalskiego. Uznaliśmy, że tematowi warto się przyjrzeć. Niewątpliwie intrygujące jest zainteresowanie Pana mecenasa, wiązanego z Sylwestrem Rzepeckim, terenami w Siewierzu.  

Zupełnie niedawno, bo 20 maja 2021 r. do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o jednoznacznej nazwie „Rekultywacja Siewierz”. Właścicielami spółki w równych częściach są: radca prawny z Czeladzi mec. Krzysztof  Stefan Grochalski oraz Leszek Piotr Galos przedsiębiorca z Gliwic, a jednocześnie współwłaściciel spółki z o.o. Drotex zajmującej się głównie odpadami. Zapewne działalność tej spółki w zakresie rekultywacji terenów na obszarze Siewierza będzie uważnie obserwowana. Nie można wykluczyć, że nowa spółka zainteresuje się terenami stanowiącymi wspólnotę gruntową w Siewierzu. Chętnie poznamy więcej informacji w tej sprawie.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Komisja Rewizyjna Spółki – próba zatajenia czy wyraz niekompetencji?

W myśl paragrafu 16 ust. 1 statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu „Komisja rewizyjna jest organem powołanym do przeprowadzania kontroli działalności Spółki”.  Na zebraniu członków Spółki dnia 1 sierpnia 2021 r. wybrano Komisję Rewizyjną Spółki w osobach: Anna Walczyńska – przewodnicząca, Danuta Nowacka i Grażyna Czerwińska – członkinie.  Kandydatury do komisji zgłosił Sylwester Rzepecki. Pan Rzepecki na założonej i administrowanej przez siebie na Facebooku tajnej grupie o nazwie „Wspólnota  Leśno-Gruntowa w Siewierzu”, w której uczestniczyło zaledwie kilku członków Spółki na ok. 200 uczestników w większości przez niego zaproszonych, domagał się transparentności działania zarządu Spółki. Sam taką formę komunikacji obiecywał na wspomnianej grupie. Postawie takiej nie sprzeciwiał się Tadeusz Adamski – obecnie członek zarządu – także członek tajnej grupy. Wielu uczestników tajnej grupy wprost nawoływało do jawnego działania Spółki widząc w Sylwestrze Rzepeckim orędownika “transparentności i etyki”. Na zebraniach członków Spółki w dniach 19 lipca 2021 r. i 1 sierpnia 2021 r. Sylwester Rzepecki oświadczył, że zarząd Spółki powinien działać przy otwartej kurtynie i udzielać informacji zainteresowanym, w szczególności jawna powinna być kwota wypłacana przewodniczącemu. Zadeklarował, że tak będzie działał nowy zarząd.