Kategorie
Pomoc finansowa Spółki

Wsparcie Spółki dla wydawnictw dotyczących Siewierza

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu w swojej ponad sześćdziesięcioletniej historii na różne sposoby wspierała szeroko rozumianą kulturę. Współuczestniczyła na przykład w działalności wydawniczej dotyczącej siewierskiej historii, tradycji i sztuki. Wspomogła (m.in. finansowo) przygotowania do wydania dwutomowej monografii pod redakcją profesora Feliksa Kiryka: „Praca zbiorowa – Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego”. Był to efekt ścisłej współpracy Spółki w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku z Towarzystwem Miłośników Ziemi Siewierskiej, głównym instytucjonalnym inicjatorem wydania tej cennej dla mieszkańców Siewierza pracy.

Okładka książki “Praca zbiorowa – Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego”
Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza Pomoc finansowa Spółki

Udział Spółki w rozwoju sportu amatorskiego w Siewierzu

Kilka przykładów

W bieżącym, 2021 roku obchodzimy 75 rocznicę powstania po II wojnie światowej organizacji patronującej rozwojowi amatorskiego sportu w Siewierzu. Dnia 20 września 1946 r. powołano Ludowy Zespół Sportowy (LZS) „Przemsza” Siewierz. Stowarzyszenie Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu składa z tej okazji najlepsze życzenia wszystkim sportowcom i działaczom sportowym. Wyrażamy wielki szacunek dla minionych pokoleń sportowców i organizatorów siewierskiego sportu. Na przestrzeni lat Ludowy Zespół Sportowy przekształcił się w stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy.

Przy okazji tej pięknej rocznicy warto przypomnieć o roli Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu w rozwoju sportu amatorskiego. Udział Spółki w tej dziedzinie życia społecznego jest – z małymi wyjątkami – celowo przemilczany lub zniekształcany. Tymczasem najpierw Wspólnota, a następnie od roku 1965 Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, aktywnie wspierały siewierski sport amatorski. Boiska sportowe zawsze urządzane były na terenach należących do Wspólnoty.

Kategorie
Pomoc finansowa Spółki

Udział Spółki w rozwoju parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu

W poprzednim artykule („Szeroka aktywność społeczna Zarządu Spółki”, kliknij TUTAJ żeby przeczytać) zapowiedzieliśmy rozwijanie kolejnych wątków dotyczących szeroko rozumianej charytatywnej działalności Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Pomoc Spółki w ochronie historycznych obiektów sakralnych opisaliśmy w artykule: „Bo piękno na to jest, by zachwycało…” (kliknij TUTAJ żeby przeczytać). Dotyczył on w głównej mierze parafii pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu. Druga parafia, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, powołana do życia przed ponad 30 laty dzięki wielkiemu zaangażowaniu księdza proboszcza Emila Ilkowa – również otrzymała w ostatnich latach wsparcie finansowe w podobnej wysokości.

Kategorie
Pomoc finansowa Spółki

Szeroka aktywność społeczna Zarządu Spółki

Zarząd Spółki funkcjonujący do końca lipca 2021 r., który rozpoczął kierowanie Spółką po przejęciu jej z „rąk” kuratora w końcu 2008 r., przez niemal 13 lat wykazywał niezwykłą aktywność społeczną. Nie jest przesadne stwierdzenie, że Spółka, kierowana przez ten Zarząd, była jedną z najaktywniejszych, działających charytatywnie organizacji w Siewierzu. Nawiązała stałą lub sporadyczną współpracę i udzielała wsparcia ponad 20 różnym podmiotom. 

Największymi beneficjentami tej pomocy były: Gmina Siewierz (a więc w istocie wszyscy jej mieszkańcy) i obie siewierskie parafie. Gmina uzyskała możliwość nieodpłatnego korzystania z kilku tysięcy metrów kwadratowych gruntów stanowiących wspólnotę gruntową w Siewierzu, co skutkowało oszczędnościami budżetowymi Gminy rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Kategorie
Pomoc finansowa Spółki

„Bo piękno na to jest, by zachwycało…”

…cytował Cypriana Kamila Norwida ksiądz Tomasz Zmarzły w katolickim tygodniku „Niedziela”, odwiedziwszy we wrześniu 2014 r. nasz parafialny kościół pod wezwaniem św. Macieja Apostoła w Siewierzu. Zachwycił się pięknie odrestaurowanym wnętrzem świątyni, dostrzegając jednocześnie wysiłek finansowy Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu.

Świątynia parafii pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu
Zdjęcie pochodzi z artykułu “Bo piękno na to jest, by zachwycało” w Niedzieli Sosnowieckiej 36/2014