Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Czy Spółka Leśno-Gruntowa blokuje rozwój Siewierza?

Minęły już ponad dwa tygodnie od daty otrzymania przez burmistrza Zdzisława Banasia Apelu najważniejszych niezależnych stowarzyszeń i organizacji w Gminie Siewierz. Apel jest publiczny. Informowaliśmy o jego złożeniu w Gminie (kliknij TUTAJ). Organ Gminy powinien odpowiedzieć niezwłocznie. Z apelem zapoznało się kilka tysięcy mieszkańców. Stowarzyszenia publicznie proszą burmistrza, aby oszczędzał gminne podatki, zaprzestał drogiego procesu, poszedł do notariusza i przyjął w darowiźnie nieruchomości zabudowane Urzędem, Domem Kultury i starym Przedszkolem podarowane przez Spółkę. Tym bardziej, że to burmistrz prosił Spółkę o przekazanie Gminie tych nieruchomości. Burmistrz wielokrotnie przyznawał, że to właśnie on wywołał sądowe postępowania o zasiedzenie. Wielu mieszkańców zastanawia się więc, dlaczego Zdzisław Banaś przy różnych okazjach powtarza, że to “Spółka blokuje tereny”? Brak reakcji Burmistrza na apel pokazuje przecież coś wprost przeciwnego. Widać bowiem jak na dłoni, że Gmina może otrzymać potrzebne jej grunty niemal “od ręki”, ale burmistrz blokuje ich przyjęcie, wybierając kosztowną i póki co – od ponad 10 lat zupełnie bezproduktywną walkę ze Spółką w sądzie.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Kulisy tegorocznych Ogólnych Zebrań Członków Spółki cz. I

W związku z celami Stowarzyszenia i opublikowaną przez nas ostatnio deklaracją o wyjaśnianiu spraw związanych ze Spółką, trafiły do nas pytania o postać mecenasa Krzysztofa Grochalskiego. Uznaliśmy, że tematowi warto się przyjrzeć. Niewątpliwie intrygujące jest zainteresowanie Pana mecenasa, wiązanego z Sylwestrem Rzepeckim, terenami w Siewierzu.  

Zupełnie niedawno, bo 20 maja 2021 r. do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o jednoznacznej nazwie „Rekultywacja Siewierz”. Właścicielami spółki w równych częściach są: radca prawny z Czeladzi mec. Krzysztof  Stefan Grochalski oraz Leszek Piotr Galos przedsiębiorca z Gliwic, a jednocześnie współwłaściciel spółki z o.o. Drotex zajmującej się głównie odpadami. Zapewne działalność tej spółki w zakresie rekultywacji terenów na obszarze Siewierza będzie uważnie obserwowana. Nie można wykluczyć, że nowa spółka zainteresuje się terenami stanowiącymi wspólnotę gruntową w Siewierzu. Chętnie poznamy więcej informacji w tej sprawie.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza Pomoc finansowa Spółki

Udział Spółki w rozwoju sportu amatorskiego w Siewierzu

Kilka przykładów

W bieżącym, 2021 roku obchodzimy 75 rocznicę powstania po II wojnie światowej organizacji patronującej rozwojowi amatorskiego sportu w Siewierzu. Dnia 20 września 1946 r. powołano Ludowy Zespół Sportowy (LZS) „Przemsza” Siewierz. Stowarzyszenie Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu składa z tej okazji najlepsze życzenia wszystkim sportowcom i działaczom sportowym. Wyrażamy wielki szacunek dla minionych pokoleń sportowców i organizatorów siewierskiego sportu. Na przestrzeni lat Ludowy Zespół Sportowy przekształcił się w stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy.

Przy okazji tej pięknej rocznicy warto przypomnieć o roli Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu w rozwoju sportu amatorskiego. Udział Spółki w tej dziedzinie życia społecznego jest – z małymi wyjątkami – celowo przemilczany lub zniekształcany. Tymczasem najpierw Wspólnota, a następnie od roku 1965 Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, aktywnie wspierały siewierski sport amatorski. Boiska sportowe zawsze urządzane były na terenach należących do Wspólnoty.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Komisja Rewizyjna Spółki – próba zatajenia czy wyraz niekompetencji?

W myśl paragrafu 16 ust. 1 statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu „Komisja rewizyjna jest organem powołanym do przeprowadzania kontroli działalności Spółki”.  Na zebraniu członków Spółki dnia 1 sierpnia 2021 r. wybrano Komisję Rewizyjną Spółki w osobach: Anna Walczyńska – przewodnicząca, Danuta Nowacka i Grażyna Czerwińska – członkinie.  Kandydatury do komisji zgłosił Sylwester Rzepecki. Pan Rzepecki na założonej i administrowanej przez siebie na Facebooku tajnej grupie o nazwie „Wspólnota  Leśno-Gruntowa w Siewierzu”, w której uczestniczyło zaledwie kilku członków Spółki na ok. 200 uczestników w większości przez niego zaproszonych, domagał się transparentności działania zarządu Spółki. Sam taką formę komunikacji obiecywał na wspomnianej grupie. Postawie takiej nie sprzeciwiał się Tadeusz Adamski – obecnie członek zarządu – także członek tajnej grupy. Wielu uczestników tajnej grupy wprost nawoływało do jawnego działania Spółki widząc w Sylwestrze Rzepeckim orędownika “transparentności i etyki”. Na zebraniach członków Spółki w dniach 19 lipca 2021 r. i 1 sierpnia 2021 r. Sylwester Rzepecki oświadczył, że zarząd Spółki powinien działać przy otwartej kurtynie i udzielać informacji zainteresowanym, w szczególności jawna powinna być kwota wypłacana przewodniczącemu. Zadeklarował, że tak będzie działał nowy zarząd.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Złożony Apel do Burmistrza Gminy Siewierz o przyjęcie darowizny i zakończenie sporu

Komu zależy na podtrzymywaniu informacji o “sporze” ze Spółką w gminnej przestrzeni publicznej? Na pewno nie członkom Spółki, którzy po raz kolejny wyciągają do Pana Burmistrza rękę na zgodę i zwracają się z apelem o przyjęcie darowizny i zakończenie sporu. Apel został wczoraj oficjalnie złożony w Urzędzie Gminy Siewierz. Przyłączyły się do niego największe i najprężniej działające niezależne stowarzyszenia gminne, którym zależy przede wszystkim na dobru Gminy Siewierz i jej mieszkańców. Wierzymy, że Panu Burmistrzowi zależy na tym samym, dlatego liczymy na pozytywne rozpatrzenie apelu i zakończenie wieloletniego sporu.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

GS „Samopomoc Chłopska” na gruntach Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

Niespodziewana samokrytyka władzy samorządowej

Po II wojnie światowej nastąpiła realizacja projektu politycznego ówczesnej władzy w postaci zmonopolizowania wszelkich form handlu i zaopatrzenia na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, poprzez utworzenie Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Spółdzielnia taka powstała także w Siewierzu w roku 1949. Początkowo wszystkie sklepy mieściły się w prywatnych lokalach. Nie było natomiast odpowiednich gruntów na zorganizowanie powierzchni magazynowej. Większość terenów nadających się na ten cel stanowiło wspólnotę gruntową w Siewierzu. Organizatorzy GS-u wystąpili do jej władz. Członkom Wspólnoty zawsze zależało na dobrym rozwoju Siewierza. Podjęli decyzję o nieodpłatnym przekazaniu na realizację tego celu dużego terenu o pow. ponad 2 hektarów (obecnie działka nr geod. 9673) znajdującego się na północny-zachód od ulic: 3 Maja (dawna Świerczewskiego nazywana też Karolinką) i 11 Listopada (dawna 22 Lipca). Nie budzi zatem wątpliwości, że zasadnicza część Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu powstała na terenie podarowanym przez Wspólnotę. Po ponad 70 latach istnienia, informację o likwidacji GS-u z satysfakcją ogłosił burmistrz Zdzisław Banaś na Ogólnym Zebraniu Członków Spółki dnia 1 sierpnia 2021 r.

Dawna siedziba administracji GS w Siewierzu (zdjęcie pochodzi z artykułu w Wikipedii “Siewierz (gmina)”)
Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Apel do Burmistrza Gminy Siewierz o przyjęcie darowizny i zakończenie sporu

W imieniu wielu mieszkańców Gminy Siewierz, którzy często zwracają się do nas w tej sprawie, składamy na ręce Burmistrza Siewierza Zdzisława Banasia Apel o przyjęcie darowizny przekazanej przez Spółkę na rzecz Gminy Siewierz, a obejmującej trzy działki gruntu zabudowane budynkami Urzędu Gminy w Siewierzu, Przedszkola i Domu Kultury. Wierzymy, że przyjęcie tej darowizny przez Gminę Siewierz ma szansę szybko zakończyć wieloletni spór prawny, który nie służy mieszkańcom, a samą Gminę naraża na niepotrzebne koszty.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Dlaczego burmistrz nie chce przyjąć od Spółki darowizny?

Wielu członków Spółki (a wiemy skądinąd, że nie tylko ich) od dawna nurtuje zadane w tytule pytanie. Burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś wielokrotnie i przy różnych okazjach powtarza, że Spółka „blokuje wiele terenów” i że uniemożliwia Gminie uzyskanie na własność gruntu, na którym znajduje się Urząd Miasta. Tymczasem na przestrzeni ostatnich 30 lat członkowie Spółki już trzykrotnie (!) i to niemal jednogłośnie podjęli uchwałę o przekazaniu darowizny gruntowej Gminie Siewierz w postaci działki, na której usytuowany jest Urząd. Co istotne – dwa razy uchwała została podjęta w czasie kadencji burmistrza Banasia i przekazana na jego biurko. Burmistrz jednak z jakiegoś tajemniczego powodu nie chce tego prezentu dla Gminy przyjąć. Uparł się natomiast, aby pozyskać tę działkę drogą zasiedzenia i w 2011 roku wystąpił w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Kliknij w uchwałę powyżej aby otworzyć ją jako PDF