Kategorie
Kategoria ogólna

O stowarzyszeniu

Witamy serdecznie na stronie Stowarzyszenia „Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu”!

Nasze stowarzyszenie postanowiliśmy nazwać „Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu”, aby wyrazić swoje przywiązanie do jej historii i dokonań. Na przestrzeni niemal 60 lat Spółka kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę, ale jej cel, określony w specjalnej ustawie, przez cały czas pozostawał taki sam. Została powołana, aby zagospodarować wspólne grunty mieszkańców Siewierza.

Ówczesne socjalistyczne Państwo nałożyło na mieszkańców Siewierza, spełniających określone w ustawie warunki, obowiązek utworzenia takiej spółki. Tworzenie podobnych spółek odbywało się także w innych polskich miejscowościach. Nie wszyscy mieszkańcy Siewierza, spełniający warunki uczestniczenia w Spółce, skorzystali z tej możliwości. Oprócz prawa korzystania ze wspólnych gruntów, prawa osiągania przez Spółkę korzyści finansowych, przeznaczanych następnie przede wszystkim na hodowlę lasu i cele społeczne, członkostwo w Spółce nakładało na członka wiele ważnych obowiązków, niezmienionych do chwili obecnej. Najtrudniejszym do przyjęcia przez potencjalnych członków wydawał się obowiązek ponoszenia odpowiedzialności finansowej za losy Spółki, w szczególności w  przypadku jej zadłużenia. Może dlatego w 1964 roku tylko 408 mieszkańców Siewierza postanowiło utworzyć Spółkę i uchwalić jej statut. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zawierciu 29 kwietnia 1965 r. zatwierdziło statut Spółki i od tego momentu mogła ona działać realizując cele nałożone przez prawo.

Była to jedna z pierwszych spółek tego rodzaju w Polsce. Niektórzy twierdzą, że jedna z trzech pierwszych. Kolejne powstające spółki często korzystały z naszych siewierskich doświadczeń. Tak było jeszcze do niedawna.

Stowarzyszenie chciałoby kontynuować tę dobrą tradycję. W rankingu spółek dla zagospodarowania wspólnot gruntowych, stworzonym kilka lat temu przez Rzeczpospolitą (gazeta codzienna) siewierska Spółka znalazła się na drugim miejscu w Polsce. Za główne kryteria oceny przyjęto: dokonania i stopień ich organizacji. Niezmiennym celem każdej spółki tego rodzaju jest sprawowanie zarządu nad wspólnotą i właściwe zagospodarowanie gruntów wchodzących w jej skład. Wspólnota gruntowa to nic innego jak nieruchomości, w tym, najogólniej mówiąc, nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne.

Siewierska wspólnota gruntowa ma prawie 500-letnią tradycję, z czego my – członkowie Stowarzyszenia – jesteśmy dumni. Wspólnota jest dla nas bardzo ważna – jesteśmy przekonani, że ma ogromną wartość historyczną i może być jedną z wizytówek Siewierza.

Cele Stowarzyszenia „Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu” to m.in.:

  • ochrona praw Spółki wynikających z obowiązującego prawa,
  • wyjaśnianie zasad jej funkcjonowania,
  • informowanie o jej historii,
  • pomoc członkom i władzom Spółki,
  • podejmowanie działań mających na celu godne uczczenie 500–lecia Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu.

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

  • członkowie Spółki,
  • członkowie ich rodzin,
  • inne osoby fizyczne akceptujące Regulamin Stowarzyszenia i kierujące się dobrem Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. Będziemy na niej zamieszczać informacje o działalności Stowarzyszenia oraz o sprawach dotyczących Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu.

Serdecznie zapraszamy również inne, działające w Polsce spółki dla zagospodarowania wspólnot gruntowych do kontaktu. Chętnie wymienimy się doświadczeniami i podzielimy wiedzą.

Z pozdrowieniami,

Komitet założycielski Stowarzyszenia

W odpowiedzi na “O stowarzyszeniu”

Wspólnota Siewierska za 2 lata obchodzić będzie 500 lecie istnienia. Gratuluję mieszkańcom Siewierza , że z powodzeniem kultywują działalność w tym Stowarzyszeniu. Wasze działania jak widzę służą ogółowi społeczeństwa w tym ( na przykładzie wybudowanego na terenie Wspólnoty wspomnianego przedszkola) również dzieciom i ich rodzicom. B. szlachetny cel. Wspólnota docenia też inicjatywy związane z Ochroną Środowiska . Przykład -Zarząd Spółki w tym ówczesny Prezes Pan Janusz Nawrot wydał zgodę na współfinansowanie wydania mojego Albumu przyrodniczego – ” Zaczarowany Bajek Świat w Pracach Janusza Bargieły” . Obecny Prezes Pan Sylwester Rzepecki tej decyzji nie zmienił. Swymi działaniami będę starał się wspierać Stowarzyszenie Miłośników Wspólnoty Siewierskiej – w jaki sposób ? O tym w następnym komentarzu. Janusz Bargieła z Poręby

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *