Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Zarząd Spółki na pasku Józefa Ł.?

Do Stowarzyszenia nadal docierają pytania członków Spółki o postępowanie Józefa Ł. w stosunku do gruntów Spółki. Pisaliśmy o tym już dwukrotnie (TUTAJ i TUTAJ). Wcześniej w formie pisemnej zapytaliśmy o tę kwestię zarząd Spółki. Do chwili obecnej, pomimo upływu niemal półtora roku, zarząd Spółki na czele z Sylwestrem Rzepeckim nie odpowiedział. Nie udzielił także wyjaśnień w tej sprawie członkom Spółki podczas Ogólnego Zebrania 24 kwietnia 2022 r. Sylwester Rzepecki zapewniał kilkakrotnie, że członkowie Spółki będą przez zarząd szczegółowo informowani o sprawach Spółki. Kłamał? Stowarzyszenie nie ma w tym przypadku wątpliwości. Fakty są jednoznaczne. Otwarte pozostaje pytanie, czy zarząd nie potrafi napisać w sprawach Józefa Ł. nic sensownego, czy też coś ukrywa. Bardzo prawdopodobna wydaje się ta druga opcja. Zupełnie bezczynna jest w tej sprawie komisja rewizyjna w składzie Anna Walczyńska, Danuta Nowacka i Grażyna Czerwińska. W ocenie wielu członków nie wywiązuje się ona ze swych obowiązków.