Kategorie
Kategoria ogólna

Solidarni z Ukrainą

Chwilowo przesuwamy termin publikacji przygotowanego artykułu.

Kategorie
Kategoria ogólna

OSP Piwoń – zagrożona niezależność

W jednym z punktów dziesięciopunktowego planu Sylwestra Rzepeckiego (punkt nr 9), ogłoszonego przez niego na tajnej grupie na Facebooku przewidywał on: „Przekazanie terenu OSP Piwoń aby mogli poczuć się gospodarzem tego terenu na którym stoi ich Strażnica” (pisownia oryginalna). Plan Sylwestra Rzepeckiego w tym punkcie jest tylko pozornie rozsądny i korzystny dla OSP Piwoń. W istocie brzmi niepokojąco. Warto odkryć jego prawdziwy cel. W realizacji tego celu Sylwester Rzepecki, w ocenie Stowarzyszenia – pełni jedynie funkcję marionetki. W naszym przekonaniu, opartym na doświadczeniu i informacjach, które do nas docierają – za przysłowiowe “sznurki” w opisanej wyżej sytuacji pociąga burmistrz.

Kategorie
Kategoria ogólna

Burmistrz Banaś wykłada karty na stół

“Plan na stodoły” przedstawiony przez Sylwestra Rzepeckiego to ściema?

Przypomnijmy: Sylwester Rzepecki – obecny przewodniczący zarządu Spółki – zaplanował w pierwszym punkcie swojego programu, aby na terenie „po stodołach” utworzyć parkingi i budownictwo mieszkaniowe. W artykule „Teren po stodołach” (TUTAJ) zwróciliśmy uwagę, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2001 r., nieaktualny w istotnej części, nie przewiduje takich inwestycji. Na tajnej grupie założonej na Facebooku przez Sylwestra Rzepeckiego jedna z aktywniejszych osób racjonalnie zauważyła, że teren po stodołach jest: ”rezerwowym ujęciem wody dla Siewierza, więc auta nie powinny tam parkować, aby nie zanieczyszczać gruntu olejami itd.” Jednak okazało się, że jeżeli przepisy o ochronie środowiska nie zgadzają się z planami S. Rzepeckiego, to tym gorzej dla przepisów.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Działki dla „deweloperów” i tajemniczych „osób”

W punkcie 3 i 4 dziesięciopunktowego planu zamieszczonego przez Sylwestra Rzepeckiego na założonej przez niego tajnej grupie na Facebooku przedstawił on następujące zamierzenia:

3. Podział gruntów Spółki na działki (sprzedaż działek, osobom, deweloperom)

4. Likwidacja budynku po zakładzie Prodryn, podział tego terenu na działki, połączenie ulicy Brzozowej (jest ulicą ślepą)

W obu przypadkach cel wydaje się być taki sam: sprzedaż działek. Jak wielokrotnie informował Sylwester Rzepecki, tajną grupę “Wspólnota Leśno-Gruntowa w Siewierzu” utworzył „w celu poprawy wymiany informacji pomiędzy członkami tej grupy na temat Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu”. W tej sytuacji interesująca jest okoliczność, że na niespełna dwustu uczestników grupy, członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu stanowili zaledwie ok. 5% członków tej grupy. Co ciekawe, swojego dziesięciopunktowego planu z lutego 2021 r. i późniejszych pomysłów nie zaprezentował na Ogólnym Zebraniu Członków Spółki, czyli nie przedstawił go osobom najbardziej zainteresowanym. Czego się obawiał? Może bał się pytań o to, jak chce zrealizować ten plan?

Część zrzutu ekranowego wypowiedzi Sylwestra Rzepeckiego (punkty programu 1-4) z 4 lutego 2021 r. na tajnej grupie poświęconej Wspólnocie Leśno-Gruntowej w Siewierzu na Facebooku
Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Krótka historia darowizny na rzecz Gminy Siewierz nieruchomości zabudowanej Urzędem

Historia ta ma już ponad 30 lat. Pokrótce było tak…