Kategorie
Pomoc finansowa Spółki

Wsparcie Spółki dla wydawnictw dotyczących Siewierza

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu w swojej ponad sześćdziesięcioletniej historii na różne sposoby wspierała szeroko rozumianą kulturę. Współuczestniczyła na przykład w działalności wydawniczej dotyczącej siewierskiej historii, tradycji i sztuki. Wspomogła (m.in. finansowo) przygotowania do wydania dwutomowej monografii pod redakcją profesora Feliksa Kiryka: „Praca zbiorowa – Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego”. Był to efekt ścisłej współpracy Spółki w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku z Towarzystwem Miłośników Ziemi Siewierskiej, głównym instytucjonalnym inicjatorem wydania tej cennej dla mieszkańców Siewierza pracy.

Okładka książki “Praca zbiorowa – Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego”

W dziedzinie wydawniczej Spółka była szczególnie aktywna pod kierownictwem zarządu, który sprawował władzę do końca lipca 2021 r. Pierwszą książką w całości sfinansowaną przez Spółkę była wydana w 2014 r. w nakładzie 450 egzemplarzy  praca autorstwa Edwarda Sołtysika: „Zarys dziejów parafii Św. Macieja Ap. w Siewierzu” t. II. Książka trafiła do parafian parafii pw. św. Macieja Apostoła. Po jednym egzemplarzu otrzymali także wszyscy członkowie Spółki. Publikację przedmową opatrzył ksiądz Jan Lubieniecki, proboszcz parafii, natomiast wstęp napisał autor – Edward Sołtysik, wybitny znawca siewierskiej problematyki historycznej. Wskazał w nim na impuls ze strony księdza Jana Lubienieckiego, który zmobilizował go do pracy nad drugim tomem historii siewierskiego kościoła. Autor napisał: „Zachęcony przez proboszcza ks. Jana Lubienieckiego podjąłem prace nad kontynuacją dziejów parafii, opierając się na dokumentach archiwalnych, pracach naukowych, jak i przekazach mieszkańców Siewierza”.

Okładka książki „Zarys dziejów parafii Św. Macieja Ap. w Siewierzu” tom II autorstwa Edwarda Sołtysika (kliknij w miniaturę lub TUTAJ aby otworzyć powiększoną wersję)
Druga strona książki (kliknij w miniaturę lub TUTAJ aby otworzyć powiększoną wersję)

W tym samym, 2014 roku, został wydany (w nakładzie 330 egzemplarzy) album prac malarskich nieżyjącego już Tadeusza Kubisy – wieloletniego członka Spółki. Koszt wydania albumu zatytułowanego: „Dzieje Siewierza w malarstwie Tadeusza Kubisy” – w całości pokryła Spółka. Przedmowę napisał Janusz Nawrot, przewodniczący zarządu. Zwrócił w niej uwagę na ulubiony temat Tadeusza Kubisy, jakim były konie. Malarz potrafił doskonale uchwycić detale końskiej sylwetki, wiernie oddać ich ruch i zachować proporcje. Autor przedmowy podziękował Tadeuszowi Kubisie, w imieniu członków Spółki, za kilkudziesięcioletnią, niemal benedyktyńską pracę nad tworzeniem ikonografii dziejów Siewierza. Życie i działalność artystyczną Tadeusza Kubisy przypomnieli redaktorzy wydania: syn Tadeusza – Adam Kubisa oraz Edward Sołtysik przy współpracy z drugim synem – Przemysławem Kubisą. Wszystkie 50 barwnych prac malarskich redaktorzy wydania opatrzyli interesującymi, profesjonalnymi komentarzami historycznymi. Książka została oprawiona w twarde okładki z herbem Księstwa Siewierskiego. Otrzymali ją na własność wszyscy członkowie Spółki. Wydawnictwo zostało także przesłane przez Spółkę do Biblioteki Narodowej w Warszawie, Kurii Metropolitalnej w Krakowie na ręce kardynała Stanisława Dziwisza (podziękował osobiście), Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, Muzeów Narodowych w Krakowie i Wrocławiu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Miejskiego w Dąbrowie Górniczej i Muzeum Zagłębia w Będzinie, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego – Filia w Cieszynie (Tadeusz Kubisa był absolwentem Wydziału Wychowania Plastycznego na UŚ), konserwatorów zabytków w Katowicach i Będzinie, Państwowej Komisji Heraldycznej. Spółka podarowała również album obu siewierskim parafiom, Staroście Będzińskiemu, Burmistrzowi Siewierza, siewierskim szkołom, bibliotece gminnej i domowi kultury. Dotychczas żadna ze współczesnych książek dotyczących tematyki siewierskiej nie trafiła do tak wielu znaczących bibliotek w Polsce.

Okładka albumu “Dzieje Siewierza w malarstwie Tadeusza Kubisy” autorstwa Tadeusza Kubisy (kliknij w miniaturę lub TUTAJ aby otworzyć powiększoną wersję)
Druga strona albumu “Dzieje Siewierza w malarstwie Tadeusza Kubisy” autorstwa Tadeusza Kubisy (kliknij w miniaturę lub TUTAJ aby otworzyć powiększoną wersję)

W roku 2017 Spółka sfinansowała w całości wydanie 250 egzemplarzy kolejnej książki Edwarda Sołtysika: „Dawny Siewierz” tom I, wyd. II z przedmową przewodniczącego zarządu Spółki Janusza Nawrota i wstępem Autora. Istotną częścią książki, oprócz szeregu bardzo interesujących fragmentów dotyczących m.in. pochodzenia nazwy naszego miasta, pochodzenia nazwisk mieszkańców Siewierza, czy też najczęściej nadawanych imion w poszczególnych okresach historycznych w naszej miejscowości, stanowią skrupulatnie zrelacjonowane dzieje 23 wybranych rodów siewierskich. Historie niektórych z nich sięgają początków powstania Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu i w ciekawy sposób pokazują, jak bardzo historia wspólnych siewierskich gruntów (sięgająca co najmniej roku 1523), splata się z historią Siewierza, w tym z dziejami rodów siewierskich. Warto odnotować, że wśród osób walczących w przeszłości o przetrwanie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu, bądź kierujących jej działalnością, przeważają przedstawiciele rodów uwiecznionych w książce Edwarda Sołtysika.

Okładka ksiązki „Dawny Siewierz” tom I autorstwa Edwarda Sołtysika (kliknij w miniaturę lub TUTAJ aby otworzyć powiększoną wersję)
Druga strona książki (kliknij w miniaturę lub TUTAJ aby otworzyć powiększoną wersję)

W roku 2018 Spółka współfinansowała wydanie “Monografii Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żelisławicach 1998-2013” autorstwa Małgorzaty Miłoch. Informację biograficzną o autorce napisała Jolanta Wojdas. Wprawdzie książka nie dotyczy bezpośrednio tematyki siewierskiej, jednakże zawiera obszerny opis wspomnieniowo -biograficzny napisany przez Stanisława Korusiewicza, który jako nauczyciel i harcerz związany był zawodowo ze szkołą w Żelisławicach. Stanisław Korusiewicz był przez wiele lat (2003- 2010) prezesem stowarzyszenia “Obrońcy Spółki  Leśno-Gruntowej w Siewierzu”. Od roku 2010 aż do nagłej śmierci w roku 2018 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu.

Okładka Monografii Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żelisławicach 1998-2013 autorstwa Małgorzaty Miłoch (kliknij w miniaturkę lub TUTAJ aby otworzyć powiększoną wersję)
Strona 4 (kliknij w miniaturkę lub TUTAJ aby otworzyć powiększoną wersję)
Tył okładki (kliknij w miniaturkę lub TUTAJ aby otworzyć powiększoną wersję)
Fragment wspomnienia Stanisława Korusiewicza w Monografii Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żelisławicach 1998-2013 autorstwa Małgorzaty Miłoch (kliknij w miniaturkę lub TUTAJ aby otworzyć powiększoną wersję)

W roku 2021 Spółka, dzięki aktywności przewodniczącego zarządu Janusza Nawrota, przygotowała i wydała broszurę: „Niemiecka zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości w Siewierzu” opisującą historię rozstrzelania przez Niemców w dniu 4 września 1939 r. dziesięcioro mieszkańców Siewierza i zranienia jednego. Pomnik upamiętniający tę zbrodnię, istniejący pierwotnie u zbiegu ulic Warszawskiej i Bohaterów został ostatecznie zlokalizowany na terenie stanowiącym wspólnotę gruntową w Siewierzu, w pobliżu Miejskiego Ośrodka Kultury. Broszura została także opublikowana w wersji elektronicznej i cieszy się dużym zainteresowaniem (do ściągnięcia jako PDF TUTAJ).

Okładka broszury “Niemiecka zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości w Siewierzu” autorstwa Janusza Zdzisława Nawrota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *