Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Wniosek do Rady Miejskiej w sprawie wielomilionowej darowizny dla Gminy Siewierz

W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Burmistrza Siewierza na Apel wystosowany przez pięć niezależnych podmiotów społecznych, a dotyczący przyjęcia od Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej wielomilionowej darowizny dla Gminy Siewierz (o którym pisaliśmy TUTAJ), postanowiliśmy zwrócić się w tej sprawie do Rady Miejskiej.

Zarówno sygnatariuszom Apelu, jak i wielu mieszkańcom Gminy trudno zrozumieć postawę Pana Burmistrza. Z jednej strony – wielokrotnie wyrażał on wolę przejęcia przez Gminę działek zabudowanych Urzędem, Domem Kultury i „starym” Przedszkolem, a nawet wytoczył w tej sprawie kilka procesów sądowych przeciwko Spółce. Przypomnijmy, że proces o Urząd trwa już ponad 10 lat i kosztuje Gminę niemałe pieniądze. Z drugiej strony – kiedy gminne stowarzyszenia apelują w imieniu mieszkańców o zakończenie sporu i przyjęcie darowizny w postaci wymienionych wyżej terenów  – Pan Burmistrz milczy. W związku z tym postanowiliśmy poprosić radnych Rady Miejskiej w Siewierzu o udzielenie w trakcie najbliższej sesji Rady wsparcia Burmistrzowi Siewierza w przyjęciu na rzecz Gminy wymienionych nieruchomości lub ewentualnie ustalenie przyczyn niechęci burmistrza do darmowego powiększenia majątku Gminy Siewierz. Wśród mieszkańców Gminy panuje przekonanie, że Radni w żadnym wypadku nie akceptują wydawania znaczących środków gminnych na niepotrzebny proces wywołany przez Burmistrza.

Pismo przewodnie i wniosek do Rady Miejskiej w Siewierzu
z 27 października 2021 (kliknij w jeden z dokumentów powyżej
lub TUTAJ aby otworzyć dokumenty w formacie PDF)

Jak pisaliśmy w naszych poprzednich artykułach – Spółka już trzykrotnie potwierdziła gotowość niezwłocznego przekazania wspomnianych wyżej terenów na własność Gminy, odpowiadając tym samym na pisemną prośbę Burmistrza Siewierza. Wszystkie trzy uchwały członków Spółki w tej sprawie są w posiadaniu Burmistrza. Gmina może być właścicielem tych nieruchomości w ciągu kilku dni, niemal bez kosztów (tylko koszt sporządzenia aktu notarialnego). Przyjęcie darowizny spowoduje natychmiastowe zakończenie procesów wszczętych przez burmistrza Zdzisława Banasia.

Jak tylko otrzymamy odpowiedź Rady Miejskiej w Siewierzu – będziemy o niej informować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *