Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza Pomoc finansowa Spółki

Udział Spółki w rozwoju sportu amatorskiego w Siewierzu

Kilka przykładów

W bieżącym, 2021 roku obchodzimy 75 rocznicę powstania po II wojnie światowej organizacji patronującej rozwojowi amatorskiego sportu w Siewierzu. Dnia 20 września 1946 r. powołano Ludowy Zespół Sportowy (LZS) „Przemsza” Siewierz. Stowarzyszenie Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu składa z tej okazji najlepsze życzenia wszystkim sportowcom i działaczom sportowym. Wyrażamy wielki szacunek dla minionych pokoleń sportowców i organizatorów siewierskiego sportu. Na przestrzeni lat Ludowy Zespół Sportowy przekształcił się w stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy.

Przy okazji tej pięknej rocznicy warto przypomnieć o roli Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu w rozwoju sportu amatorskiego. Udział Spółki w tej dziedzinie życia społecznego jest – z małymi wyjątkami – celowo przemilczany lub zniekształcany. Tymczasem najpierw Wspólnota, a następnie od roku 1965 Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, aktywnie wspierały siewierski sport amatorski. Boiska sportowe zawsze urządzane były na terenach należących do Wspólnoty.

Zaraz po II wojnie światowej mecze piłkarskie rozgrywane były na piaszczystym boisku za szkołą podstawową – na gruntach Wspólnoty. Następnie boisko urządzono na wypłaszczonym terenie pomiędzy obecnymi ulicami 11 Listopada i Żeromskiego. Znajdowało się ono za dawną posesją rodziny Kocotów (wówczas ostatni dom przy tej ulicy), mniej więcej w miejscu, gdzie obecnie są działki stanowiące własność rodzin: Majcherczyków, Janickich, Korusiewiczów i do niedawna – Górów. Po likwidacji boiska w tym miejscu Wspólnota podzieliła teren na działki budowlane właśnie dla w/w rodzin. Boisko piłkarskie przeniesiono za tory kolejowe, także na teren Wspólnoty. Mecze rozgrywano w miejscu, gdzie obecnie jest skup używanych samochodów. Równolegle budowano obok boisko piłkarskie na kolejnym terenie Wspólnoty, zlokalizowane w miejscu obecnego stadionu. Pierwszą płytę boiska wyłożono darniami pochodzącymi z terenów Spółki, usytuowanych w miejscu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, który był wówczas w budowie. Wśród członków oraz we władzach Wspólnoty/Spółki było wielu zawodników i działaczy sportowych sprzyjających rozwojowi lokalnego sportu. Bez pomocy Spółki pewnie nie byłoby boiska.

Siedziba „Przemszy” okresowo mieściła się w prywatnych mieszkaniach niektórych członków Spółki, np. Mieczysława Majcherczyka w Rynku lub Mieczysława Nawrota (późniejszego po. przewodniczącego zarządu Spółki) przy ul. Częstochowskiej. Wcześniej mieściła się w tzw. Ludowcu, którego budowę wsparła finansowo Wspólnota. Spółka corocznie przekazywała spore środki na ówczesny LZS „Przemsza” Siewierz. Np. w budżecie Spółki na rok 1965 przewidziano dotację dla LZS w wysokości 10 000 zł. Podobne kwoty planowano w kolejnych budżetach. Także Zarząd Spółki funkcjonujący do końca lipca 2021 r. od początku podjął aktywną współpracę z siewierskim klubem sportowym.

W roku 2012 Zarząd Spółki, działając w oparciu o uchwałę Ogólnego Zebrania Członków Spółki, udzielił wsparcia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Przemsza Siewierz”, dla którego Spółka zakupiła kilkanaście dresów sportowych, proporczyki klubowe oraz sfinansowała organizację turnieju młodych piłkarzy z kilku miast naszego województwa. Jak już napisano, obecny stadion sportowy został wybudowany na terenie podarowanym przez Spółkę. Część podarowanego terenu od strony zachodniej, wykraczająca poza obszar obecnego stadionu, została zbyta w niejasnych okolicznościach przez byłych działaczy Klubu. W trakcie budowy obecnego stadionu Zarząd Spółki gotów był popierać projekt przekazania przez Spółkę dodatkowego terenu po stronie wschodniej na poszerzenie obiektu o część lekkoatletyczną. Jednakże Gmina, jako inwestor, nigdy z takim wnioskiem nie wystąpiła. Natomiast do Spółki docierały fałszywe i przez to krzywdzące informacje, iż  Spółka nie zgadza się na poszerzenie stadionu.

W roku 2014 Spółka sfinansowała szereg przejazdów na mecze piłkarskiej drużyny młodzieżowej. Akcję dofinansowania przejazdów młodej drużyny na rozgrywki odbywane poza Siewierzem, o zwiększonej wartości w stosunku do roku poprzedniego, kontynuowano w roku 2015. W tym samym roku Spółka dofinansowała wycieczkę młodej drużyny piłkarskiej do Warszawy w celu zwiedzenia Stadionu Narodowego. W roku 2016 Spółka ponownie pozytywnie odniosła się do prośby prezesa Tadeusza Korusiewicza o dofinansowanie przejazdów na mecze młodej drużyny. W rewanżu ówczesny prezes LKS „Przemsza” Tadeusz Korusiewicz oficjalnie podziękował Spółce w formie pisemnej za pomoc finansową i jednocześnie zaproponował umieszczenie nazwy Spółki jako sponsora Klubu na stronie internetowej LKS „Przemszy” Siewierz.

Kliknij TUTAJ lub w obrazek powyżej żeby otworzyć plik PDF z pismem)

Nieoficjalnie zarząd Spółki uzyskał informację, że podziękowaniom Klubu na rzecz Spółki sprzeciwia się burmistrz Zdzisław Banaś. Informacja ta niebawem uzyskała potwierdzenie w rzeczywistości. Burmistrz Banaś zakazał powieszenia banera z nazwą Spółki, o który to baner wcześniej wnioskował zarząd Klubu, na ogrodzeniu stadionu – wśród banerów z nazwami innych sponsorów. Przyznali to działacze Klubu, którzy – po zabraniu baneru z siedziby Spółki – chcieli go umieścić na ogrodzeniu. Niebawem inny członek zarządu Klubu poinformował Spółkę, że baner zaginął w niewiadomych okolicznościach. Działacze sportowi zajmujący się w pełni bezpłatnie opieką i specjalistycznym treningiem małych piłkarzy przekazali Spółce informację, że blokowanie przez burmistrza Banasia możliwości dofinansowania przez Spółkę młodej drużyny poskutkowało niestety jej rozwiązaniem.

Trybuna i boisko sportowe na terenach podarowanych przez Wspólnotę w Siewierzu

Powiązane archiwalne newsy/artykuły na stronach Spółki:

http://www.wspolnotagruntowa-siewierz.pl/glowne,newsy,54,14_01_2013_podziekowania_od_lks_przemsza_siewierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *