Kategorie
Pomoc finansowa Spółki

Szeroka aktywność społeczna Zarządu Spółki

Zarząd Spółki funkcjonujący do końca lipca 2021 r., który rozpoczął kierowanie Spółką po przejęciu jej z „rąk” kuratora w końcu 2008 r., przez niemal 13 lat wykazywał niezwykłą aktywność społeczną. Nie jest przesadne stwierdzenie, że Spółka, kierowana przez ten Zarząd, była jedną z najaktywniejszych, działających charytatywnie organizacji w Siewierzu. Nawiązała stałą lub sporadyczną współpracę i udzielała wsparcia ponad 20 różnym podmiotom. 

Największymi beneficjentami tej pomocy były: Gmina Siewierz (a więc w istocie wszyscy jej mieszkańcy) i obie siewierskie parafie. Gmina uzyskała możliwość nieodpłatnego korzystania z kilku tysięcy metrów kwadratowych gruntów stanowiących wspólnotę gruntową w Siewierzu, co skutkowało oszczędnościami budżetowymi Gminy rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Dzięki Spółce Gmina miała możliwość zrealizowania szeregu inwestycji koniecznych dla miasta, by wymienić tylko punkt przesiadkowy na Placu Wojska Polskiego, kanalizację na Osiedlu Zachód czy parking przed Urzędem Gminy. Wartość zajętych nieruchomości liczona jest w milionach złotych. Obie siewierskie parafie były wzmacniane finansowo przez kilka lat, na łączną kwotę ok. 800 tys. zł.

Spółka wspomagała obie siewierskie straże pożarne. Straż z tzw. starego Siewierza otrzymała ponad 50 tys. zł, w tym na zakup sztandaru i wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego. Orkiestra Dęta przy tej OSP otrzymała kilka tysięcy złotych na remont i nowe instrumenty. Straż z Osiedla Zachód miała nieodpłatną siedzibę w budynku administracyjnym Spółki, garaż oraz niewielkie dotacje finansowe. OSP Piwoń uzyskała nieodpłatnie prawo korzystania z gruntu stanowiącego wspólnotę gruntową oraz prawo organizowania różnego rodzaju imprez na tym terenie. Z Państwową Strażą Pożarną w Będzinie Spółka współpracowała kilkakrotnie m.in. przy organizacji ogólnopowiatowych ćwiczeń strażackich na terenie lasów Spółki.

Dobra współpraca miała miejsce z niezależnymi i niektórymi zależnymi od Gminy stowarzyszeniami. Zacznijmy od tych niezależnych.

  • Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz dzięki Spółce miało np. możliwość powołania i prowadzenia Siewierskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
  • Ze Stowarzyszeniem Art-Eco plus Spółka m.in. współpracowała finansowo przy realizacji programów europejskich.
  • Stowarzyszenie Księstwo Siewierskie uzyskało nieodpłatnie siedzibę w budynku administracyjnym Spółki (niestety dotarła do nas informacja, że nowo wybrany zarząd Spółki nakazał Stowarzyszeniu opuszczenie pomieszczeń).
  • Z międzynarodową organizacją charytatywną Rycerze Kolumba współpraca polegała na organizacji, po uzgodnieniu ze Spółką – Orszaku Trzech Króli w części na nieruchomościach stanowiących wspólnotę gruntową.

Wspieraliśmy również stowarzyszenia zależne od gminy, na przykład:

  • Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc, założone przez Henryka Wysockiego, otrzymywało kilkutysięczne dotacje, kilkadziesiąt paczek ze słodyczami dla podopiecznych i oryginalne przedmioty na licytacje. Dzięki Spółce mogło doprowadzić media do swojej siedziby.
  • Stowarzyszenie LKS „Przemsza” Siewierz było wspierane m.in. poprzez dofinansowanie dziecięcej grupy piłkarskiej, pokrywanie kosztów przejazdów na zawody czy wykonanie proporczyków klubowych.

Współpraca z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi w Siewierzu oraz Związkiem Wędkarskim polegała m.in. na fundowaniu nagród w konkursach na łączną kwotę kilku tysięcy złotych, Koło Łowieckie otrzymało dotację na dokarmianie zwierząt. Dobrze układała się współpraca z siewierskimi szkołami do momentu wprowadzenia przez władze Gminy zakazu tej współpracy. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego otrzymywali nagrody pieniężne w konkursach ekologicznych, Spółka wspomagała organizację Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej poprzez fundowanie nagród i wskazywanie profesjonalisty do jury festiwalu, wspomogła wyjazd młodzieży do Berlina na międzynarodową konferencję. Dzieci ze Szkoły Podstawowej zapraszane były do udziału w konkursach z nagrodami fundowanymi przez Spółkę. Z zakazu współpracy ze Spółką wyłamywały się niektóre Rady Rodziców, występując z prośbą, uwzględnianą przez Spółkę, o podarowanie „fantów” na karnawałową loterię fantową, z dochodów której korzystali uczniowie. Podobną odwagą raz wykazała się Rada Rodziców Przedszkola w Siewierzu. Dzieci z Przedszkola kilka razy otrzymały z okazji Dnia Dziecka duże czekolady. 

Gminna Biblioteka w Siewierzu otrzymała od Spółki unikatowe wydawnictwo (wydano kilka egzemplarzy) Zygmunta Kuci – “Miasto Siewierz – krótka historia w fotografii” oraz inne wydawnictwa  sfinansowane przez Spółkę. Album malarski „Dawny Siewierz w malarstwie Tadeusza Kubisy” Spółka przekazała do kilkunastu najważniejszych bibliotek w Polsce, w tym do Biblioteki Narodowej. Książki w prezencie otrzymała także biblioteka w Mierzęcicach, z którą współpracował Tadeusz Kubisa.

Na początku pandemii koronawirusa kilkutysięczne wsparcie otrzymał Szpital Chorób Płuc w Siewierzu z przeznaczeniem na pilny zakup środków ochrony osobistej personelu.

Oczywiście nie wymieniliśmy wszystkich działań społecznych Spółki. Było ich znacznie więcej. Poszczególne wątki będą rozwijane w kolejnych artykułach. Spółka działała bez rozgłosu. To jest informacja dla dopytujących o aktywność Spółki na rzecz Siewierza i jego mieszkańców. Warto zaznaczyć, że na Spółce nie spoczywa żaden prawny obowiązek tego rodzaju działania. Spółka nie musi i nigdy nie musiała tego robić. Spółka chciała to robić. Jest to wyłącznie wyraz dużego zaangażowania większości jej członków w sprawy Siewierza. Spółka musi płacić podatki, jak każdy. I to czyni. Na rachunek Gminy wpłynęły już z tego tytułu milionowe kwoty.

A co władze Siewierza zrobiły dla Spółki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *