Kategorie
Pomoc finansowa Spółki

„Bo piękno na to jest, by zachwycało…”

…cytował Cypriana Kamila Norwida ksiądz Tomasz Zmarzły w katolickim tygodniku „Niedziela”, odwiedziwszy we wrześniu 2014 r. nasz parafialny kościół pod wezwaniem św. Macieja Apostoła w Siewierzu. Zachwycił się pięknie odrestaurowanym wnętrzem świątyni, dostrzegając jednocześnie wysiłek finansowy Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu.

Świątynia parafii pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu
Zdjęcie pochodzi z artykułu “Bo piękno na to jest, by zachwycało” w Niedzieli Sosnowieckiej 36/2014

Ciepło i z uznaniem napisał wówczas o naszej Spółce:

Obecnie, dzięki zabiegom i zaradności ks. proboszcza Jana Lubienieckiego, trwają prace we wnętrzu kościoła. Prace te realizowane są dzięki wsparciu finansowemu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Dysponuje ona obszarami leśnymi i innymi gruntami od niepamiętnych czasów, ale pierwszym historycznym potwierdzeniem tego jest „Przywilej Biskupa Krakowskiego i Księcia Siewierskiego Jana Konarskiego z 10 listopada 1523 r.” /…/ Osiągnięcia tej wspólnoty są tak bardzo znaczne, że wyróżnia się ona spośród bardzo wielu innych podobnych organizacji w naszym kraju swymi osiągnięciami ekonomicznymi i kulturalnymi”.

Spółka wielokrotnie dawała dowód swojej troski o siewierskie zabytki. Zaangażowanie w pomoc w ich ochronę wynika także z realizacji zapisów statutowych, w szczególności paragrafu 12 pkt 16. Członkowie Spółki podejmowali w przeszłości uchwały, że nie będą dzielili się osiągniętymi zyskami, lecz będą je w części przeznaczać na „na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne środowiska” – zgodnie ze statutem. Jednym z najistotniejszych dowodów realizacji tej zasady był zakup dla Siewierza Zamku biskupów krakowskich.

Spółka ratowała także zabytki kultury sakralnej. Wszak nadania gruntów pochodziły od biskupów krakowskich – książąt siewierskich. Uczestniczyła w ratowaniu kościoła przy ul. Krakowskiej w Siewierzu pw. św. Walentego (tzw. kościół szpitalny), finansując remont blaszanego dachu. Przekazała środki na remont kapliczki w Ogrojcu, której – wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz – przywróciła dawny blask. Duże zaangażowanie w tej sprawie wykazała Pani Bożena Duda – członek Spółki. Dzięki aktywności nieżyjącego już Stanisława Korusiewicza – zastępcy przewodniczącego zarządu, Spółka pomagała w odnowieniu figury Matki Boskiej stojącej przy ul. Będzińskiej. Z kolei inny członek Spółki – Witold Kozerski zabiegał skutecznie o pomoc w odnowieniu kapliczek przy ul. Będzińskiej i na tzw. Chmielowskim.

W ostatnich latach najbardziej znacząca pomoc w ratowaniu zabytków miała miejsce w odniesieniu do kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła. Pomoc wyniosła łącznie niemal czterysta tysięcy złotych. Był to ostatni moment na renowację ołtarzy: „Jezu Ufam Tobie”, „Pana Jezusa Ukrzyżowanego”, ołtarza głównego. Ich stan wymagał szybkiej specjalistycznej interwencji. Renowacji poddana została ambona, chrzcielnica, trzy kropielnice, herb księdza biskupa Kajetana Sołtyka. Spółka finansowała wykonanie ozdobnych drzwi do zakrystii,  ozdobnej metalowej bramy do wnętrza kościoła oraz badania georadarem podziemi świątyni. Współuczestniczyła w kosztach odmalowania kościoła. Na każdym z odrestaurowanych zabytków umieszczona została pamiątkowa tabliczka informująca, że darczyńcą była Spółka. Spółka sfinansowała wydanie albumu malarskiego „Dzieje Siewierza w malarstwie Tadeusza Kubisy” (członka Spółki) pod red. Adama Kubisy i Edwarda Sołtysika, w którym malarz uwiecznił niemal wszystkie zabytki kultury materialnej w Siewierzu (szerzej na ten temat będziemy jeszcze pisać). Aktywność Spółki w ratowaniu zabytków kultury i sztuki sakralnej odnotował największy katolicki tygodnik w Polsce i Europie środkowo-wschodniej – „Niedziela” w artykule, który w całości przeczytać można pod tym linkiem:

https://www.niedziela.pl/artykul/114121/nd/Bo-piekno-na-to-jest-by-zachwycalo

lub ściągnąć w wersji PDF z naszej strony TUTAJ.


Aktualizacja 29.09.2021: Polecamy także kolejny artykuł o udziale Spółki w rozwoju parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu – aby go przeczytać, kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *