Kategorie
Kategoria ogólna

Dołączają do nas

W związku z rosnącym zainteresowaniem naszą działalnością i wieloma pytaniami o możliwość dołączenia do Stowarzyszenia „Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu”, uprzejmie informujemy, że członkiem Stowarzyszenia można zostać poprzez wypełnienie „Deklaracji członkowskiej” i złożenie na niej podpisu potwierdzającego gotowość przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia.

Deklaracja (formularz) jest dostępna na naszej stronie internetowej TUTAJ. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Stowarzyszenia może osobiście skontaktować się w tej sprawie z którymś z członków zarządu Stowarzyszenia lub przesłać pocztą elektroniczną informację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia (adres e-mail: kontakt@milosnicy-wspolnoty-siewierz.pl). W obu przypadkach uzyska informację o trybie złożenia Deklaracji, a następnie o decyzji zarządu Stowarzyszenia w sprawie jej rozpatrzenia. W ostatnich dniach powitaliśmy wielu nowych członków, z czego bardzo się cieszymy!