Kategorie
Kategoria ogólna

O członkostwie w Spółce słów kilka

(w odpowiedzi na pytania o informacje zawarte na tajnej grupie założonej przez Sylwestra Rzepeckiego na Facebooku)

Członkowie Spółki uczestniczący w Ogólnych Zebraniach Członków Spółki posiadają wiedzę o nabywaniu członkostwa w Spółce. Na każdym OZCzS były udzielane kompleksowe informacje o warunkach uzyskania członkostwa. Takie same informacje przekazywane były przez poprzedni zarząd potencjalnym kandydatom do uzyskania członkostwa, które co do zasady jest dziedziczne. Dziedziczenie może następować jako dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Dziedziczenie ustawowe dotyczy dzieci, wnuków, żony, rodziców i rodzeństwa, w kolejności określonej przez prawo cywilne. Zarząd Spółki nie ma możliwości zablokowania/odrzucenia prawidłowo złożonego i uzasadnionego wniosku, popartego właściwymi dokumentami. Ostatecznej weryfikacji wniosku dokonuje starosta, który prowadzi listę członków Spółki.

Jednym ze statutowych celów Stowarzyszenia jest wyjaśnianie spraw dotyczących Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Jest to szczególnie ważne w związku z nierzetelnymi i wprowadzającymi w błąd informacjami opublikowanymi na tajnej grupie poświęconej Wspólnocie Leśno-Gruntowej, a założonej na Facebooku przez Sylwestra Rzepeckiego. Warto zaznaczyć, że grupa ta została w popłochu zlikwidowana niemal niezwłocznie po artykule Stowarzyszenia, w którym zapowiedzieliśmy odnoszenie się do znajdujących się na niej wpisów.

Założyciel i administrator tajnej grupy pan Sylwester Rzepecki mylił się albo celowo wprowadzał swoich czytelników w błąd, sugerując, że dla “niektórych osób z Zarządu Spółki” jest na rękę, że liczba członków zmniejsza się.

Fragment wypowiedzi Sylwestra Rzepeckiego z 2 lutego 2021 r. na tajnej grupie Wspólnota Leśno – Gruntowa w SIewierzu na Facebooku

Fakt rzetelnego informowania na Ogólnych Zebraniach Członków Spółki o zasadach uzyskania członkostwa wprost przeczy sugestiom pana Rzepeckiego. Stowarzyszenie zaleca wielką ostrożność przy odczytywaniu „porad” udzielonych przez nowego przewodniczącego na jego tajnej facebookowej grupie. Przykładowa porada Sylwestra Rzepeckiego udzielona Panu Rajmundowi dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie nabycia członkostwa wprowadzała pytającego w błąd poprzez sugerowanie, że tylko jego mama może wnioskować o przeprowadzenie postępowania spadkowego po ojcu („zachęcam, aby Pan namówił Mamę (…) po to, aby ktoś z waszej Rodziny mógł zostać Członkiem Spółki”).

Fragment wypowiedzi Sylwestra Rzepeckiego z 2 lutego 2021 r. na tajnej grupie Wspólnota Leśno – Gruntowa w SIewierzu na Facebooku

Prawda jest bowiem taka, że może to uczynić także Pan, Panie Rajmundzie, jako spadkobierca ustawowy po ojcu. Może to uczynić każdy, kto ma w tym interes prawny. Notariusz sporządzi akt „Poświadczenia dziedziczenia” wówczas, gdy nie będzie miał wątpliwości odnośnie spadkobierców. W przypadku wątpliwości uniemożliwiających sporządzenie aktu „Poświadczenia dziedziczenia” notariusz wskaże zapewne drogę sądową. Postępowanie sądowe w sprawie ustalenia spadkobierców może być przeprowadzone bez wcześniejszego udawania się do notariusza, jest tańsze, ale z reguły trwa dłużej. Sprawy sporządzenia aktu „Poświadczenie dziedziczenia” – wbrew poradom obecnego przewodniczącego – załatwia każdy notariusz, w Siewierzu jest ich kilku. W powyższym wpisie pana Rzepeckiego błędna jest także informacja, że “ktoś” z rodziny może przejąć członkostwo. Nie może to być synowa lub zięć, którzy nie należą do kręgu spadkobierców ustawowych po teściach. Ci mogą dziedziczyć członkostwo wyłącznie na podstawie testamentu. Trzeba pamiętać, że ubieganie się o członkostwo w Spółce to indywidualna decyzja każdego potencjalnego kandydata.

Komentarza wymaga także ten poniższy wpis Sylwestra Rzepeckiego:

Fragment wypowiedzi Sylwestra Rzepeckiego z 24 czerwca 2021 r. na tajnej grupie Wspólnota Leśno – Gruntowa w SIewierzu na Facebooku

Obecnie na liście jest ok. 150 członków, natomiast ponad 60 osób (ok. 40% tej liczby) nabyło członkostwo w czasie prowadzenia Spółki przez poprzedni zarząd pod kierownictwem przewodniczącego Janusza Nawrota. Czy to świadczy o zniechęcaniu kolejnych członków lub braku zainteresowania poprzedniego Zarządu do “pozyskiwania” nowych członków, co sugerował pan Rzepecki? Odpowiedź wydaje się oczywista – było wprost przeciwnie. W tym miejscu warto zaznaczyć, że pan Sylwester Rzepecki w jednym z wpisów (patrz powyżej) sugerował, że poprzedni przewodniczący “nie dostrzega, że Lista, która liczyła 408 Członków Wspólnoty, zmalała do około 150 Członków Spółki”. Wpis Sylwestra Rzepeckiego wskazuje albo na jego głęboką niewiedzę w tym temacie albo na celową manipulację. Spółka liczyła 408 członków w 1964 r. Wydaje się dziwne, aby Sylwester Rzepecki nie wiedział (a był członkiem zarządu niemal przez 6 lat i miał czas zapoznać się z faktami), że na początku roku 2009 – po niemal dziesięcioletnich rządach kurator Anny Kubisy, liczba członków Spółki wynosiła już tylko 213. W tym dziesięcioletnim okresie zmarło 178 członków, natomiast kurator Spółki nie przyjęła żadnego. Nie zgłaszała także do starostwa śmierci członków, co spowodowało lukę w dokumentacji członkowskiej. Celem kurateli sprawowanej przez Annę Kubisę była likwidacja Spółki, którą ogłosił Sąd Rejonowy w Zawierciu. Wielu członków Spółki mimo to walczyło o jej przetrwanie. Nie było wśród nich Sylwestra Rzepeckiego. Poprzedni zarząd Spółki, w ramach pomocy w uzyskaniu członkostwa spadkobiercom członków Spółki, wypracował procedurę, zaakceptowaną przez Starostę Będzińskiego, dzięki której członkostwo uzyskała m.in. żona Sylwestra Rzepeckiego, po zmarłym w 2003 r. ojcu. Członkostwo uzyskała po zawarciu z bratem umowy działu spadku przygotowanej przez poprzedniego przewodniczącego zarządu. Poprzedni zarząd wypracował także zasady i wzór umowy pozwalający przekazać członkostwo za życia. Żadna osoba spełniająca warunki członkostwa w Spółce, nie pozostała bez pomocy poprzedniego zarządu. Jak widać po stawianych przez pana Rzepeckiego zarzutach i jego wpisach, znana już czytelnikom tajnej grupy ulubiona sentencja nowego przewodniczącego “jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi”, trafnie go charakteryzuje.

Na zamkniętej grupie założonej przez Sylwestra Rzepeckiego byli także prawnicy, niestety nie prostowali błędnych informacji przekazanych przez administratora grupy oraz jej członków. Pozostaje wierzyć, że nie czytali wszystkich jego wpisów i tylko dlatego nie odnieśli się do informacji wprowadzających w błąd.

Dnia 15 lipca 2021 r. o godz. 14:56 na tajnej grupie pojawił się wpis użytkownika oznaczonego jako „Halina Kawecka”. Pani Kawecka zapytana, czy potwierdza autorstwo tego wpisu, odmówiła potwierdzenia. Podniosła, że wpis mógł być zmanipulowany. Użytkownik oznaczony jako „Halina Kawecka” (osoba używająca tego konta dokonała wielu wpisów na tajnej grupie) zwrócił się do administratora zamkniętej grupy z prośbą o „rozliczenie i wykluczenie z członkostwa Spółki osób nie uprawnionych, a wpisanych na członków mocą Przewodniczącego P. J. Nawrota w nagrodę za lojalność”.

Wpis użytkownika “Halina Kawecka” z 15 lipca 2021 na zamkniętej grupie Sylwestra Rzepeckiego “Wspólnota Leśno – Gruntowa w Siewierzu” (kliknij TUTAJ lub w grafikę powyżej, aby otworzyć powiększoną wersję wpisu)

Jest to poważny zarzut naruszenia prawa będący publicznym pomówieniem. Użytkownik oznaczony jako „Halina Kawecka” nie wskazał żadnego członka Spółki wpisanego nielegalnie na listę przez byłego przewodniczącego. Podczas OZCzS padło pytanie skierowane do zebranych, czy znają osobę wpisaną na listę członków przez Janusza Nawrota “w nagrodę za lojalność”. Zebrani na sali członkowie nie znali żadnej osoby nielegalnie wpisanej na listę członków przez przewodniczącego Nawrota. Nowy zarząd funkcjonujący ponad 4 miesiące nie jest więc w stanie spełnić tej prośby użytkownika “Halina Kawecka”, podobnie jak i szeregu innych jej próśb i wniosków, wskazanych w wyżej przytoczonym wpisie (będziemy się do nich odnosić w następnych artykułach). Osoba, niewykluczone, że podszywająca się pod panią Halinę Kawecką, wykazała się głęboką ignorancją i niezwykłą łatwością pomawiania.

Warto wiedzieć, że każdy z członków wpisanych na listę podczas kadencji poprzedniego zarządu ma w Spółce kartotekę z historią uzyskania członkostwa. Łatwo byłoby więc zweryfikować ewentualne nieprawidłowości. Próbujemy zrozumieć, jaka była motywacja pana Sylwestra Rzepeckiego i użytkownika “Halina Kawecka” we wprowadzaniu czytelników grupy w błąd i pomawianiu poprzedniego zarządu i przewodniczącego. Czy był to po prostu brak wiedzy, czy czyniono to z premedytacją? Warto powtórzyć, że poprzedni zarząd działał w sposób niezwykle transparentny. Nie istnieje pismo, które otrzymał poprzedni zarząd, które pozostałoby bez merytorycznej odpowiedzi (nie licząc anonimów, na które trudno odpisać ze względu na brak adresu nadawcy). Natomiast już teraz jest wiele pism i pytań, na które obecny Zarząd i Komisja Rewizyjna nie odpowiadają, ignorując pytania członków Spółki. Jedną z informacji ukrywanych przez obecny Zarząd jest na przykład wysokość pensji obecnego przewodniczącego Zarządu.

Nasze Stowarzyszenie zaleca wielką ostrożność w przyjmowaniu informacji dotyczących członkostwa w Spółce przekazywanych przez obecnego przewodniczącego. Jak widać na przytoczonych kilku przykładach pan Rzepecki prawdopodobnie nie do końca rozumie aspekty prawne procedury, której opisu się podjął.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *