Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Nowe przedszkole w Siewierzu

Zarząd stowarzyszenia Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu gratuluje rodzicom i ich dzieciom nowego, nowoczesnego przedszkola i żłobka w Siewierzu. Cieszymy się razem z Wami! Tym bardziej, że jako członkowie Spółki mamy w tym swój znaczący udział.

Obiekt powstał na terenie podarowanym kiedyś przez Spółkę. W dzisiejszych cenach wartość takiego terenu liczona jest w milionach złotych. Władze Spółki, włączając się w przeszłości w realizację projektu budowy nowego osiedla z domkami jednorodzinnymi realizowanymi na działkach wspólnoty gruntowej, przewidziały dalekosiężnie, że potrzebne będą tereny pod budowę obiektów o charakterze edukacyjno-wychowawczym, opiekuńczym i innym niezbędnym dla rozwoju osiedla. Spółka przekazała Skarbowi Państwa w tym celu szereg terenów w tym także ten, na którym zostało wybudowane obecnie nowe przedszkole. Przy zmianie ustroju Państwa na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku tereny te stały się z mocy prawa własnością Gminy Siewierz

W styczniu 2021 roku Spółka przekazała burmistrzowi Zdzisławowi Banasiowi kilkaset metrów kwadratowych terenu w celu wybudowania wygodnego chodnika i ścieżki rowerowej do przedszkola. Doszła także do porozumienia z przedsiębiorstwem budującym przedszkole, zezwalając mu na tymczasowe składowanie na terenie Spółki materiałów budowlanych i odpadów.

Na Ogólnym Zebraniu Członków Spółki dnia 1 sierpnia 2021 roku przy tej okazji doszło do zabawnej sytuacji. Była ona zabawna dla tych, którzy znają historię Siewierza, natomiast nieco kompromitująca dla włodarza miasta. Burmistrz Zdzisław Banaś podniesionym głosem oznajmił: „Dzięki  Bogu, że mamy działkę na terenie Osiedla Zachód, na której Gmina wybudowała przedszkole i żłobek”. I myliłby się ktoś sądząc, że to wyraz cudownego nawrócenia burmistrza Banasia. Nie jest też prawdą, że przypisał Spółce cechy boskie. Wyjaśnienie jest proste: braki w wiedzy.

O licznych przykładach wyrażanej wielokrotnie chęci współpracy Spółki z władzami miasta Siewierza (a także dowodach, że Spółka taką współpracę realizowała) będziemy jeszcze pisać. Z jakiegoś powodu – który jest trudny do zrozumienia dla wielu członków Spółki – aktualnie władający miastem burmistrz Zdzisław Banaś nie chce dostrzegać pozytywów. Wręcz przeciwnie, wiele razy przedstawiał Spółkę jako swojego wroga, nad czym głęboko ubolewamy.

Nowe Przedszkole w Siewierzu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *