Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Kulisy ubiegłorocznych Ogólnych Zebrań Członków Spółki cz. III

Jak już kilkakrotnie informowaliśmy – jednym z celów Stowarzyszenia jest wyjaśnianie spraw dotyczących Spółki. Ciągle żywo komentowana jest przez członków Spółki bardzo duża liczba pełnomocników uczestniczących w Zebraniu Wyborczym dnia 1 sierpnia 2021 r. Co najmniej co piąta osoba uczestnicząca w Zebraniu była pełnomocnikiem członka Spółki. Z posiadanych informacji wynika (patrz: artykuły o mecenasie Grochalskim TUTAJ, J. Łukasiku TUTAJ), że formularze pełnomocnictw dostarczał Sylwester Rzepecki i to on w większości przypadków kojarzył pełnomocnika z osobą udzielającą pełnomocnictwa.

Dobrze ilustrują tę sytuację pełnomocnicy działający na rzecz Sylwestra Rzepeckiego: małżeństwo państwa Latowskich, Piotr i Jolanta. Pełnomocnictwa panu Piotrowi Latowskiemu udzielił Tadeusz Konrad K., natomiast pełnomocnikiem pana Stefana K. została pani Jolanta Latowska. Pan K. przyznał, że nie wie, kto to jest pan Latowski. Sprawę pełnomocnictwa uzgadniał z nim Sylwester Rzepecki. Po uzgodnieniu zasad udzielenia pełnomocnictwa u pana K. pojawił się pan Piotr Latowski, odebrał dokument, a następnie uczestniczył w OZCzS.

Nazwisko pana Piotra Latowskiego wielokrotnie pojawia się w dokumentacji Spółki. Po raz pierwszy odnajdujemy je już w roku 1995. Znajduje się w prawomocnym wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy, z dnia 8 lipca 1996 r., (sygn.akt “XIV-GC-524)96)14”, dostępny Stowarzyszeniu), zasądzającym na rzecz Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Eksport-Import „Latowski-Szpak” spółki cywilnej w Sosnowcu, kwotę zasadniczą w wysokości 29 314,48 zł.

Panowie Latowski i Szpak zawarli umowę ze Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu na dzierżawę nieruchomości (dawny Prodryn). Należność dotyczyła niepłaconych kolejnych miesięcznych czynszów dzierżawnych od 10 stycznia 1995 r. z odsetkami w wysokości 54% do dnia 15 grudnia 1995 r. a następnie w wysokości 46% do dnia zapłaty. Żadna z kwot nie została zapłacona. Pracownikiem panów Latowskiego i Szpaka przez pewien czas był Sylwester Rzepecki. Przewodniczącym zarządu Spółki był wówczas śp. Marian Mizerski. Kończąc kadencję przewodniczącego w dniu 17 maja 1998 r. złożył sprawozdanie z działalności. Poinformował m.in. o finansach Spółki. Powołał się na wyliczenia sporządzone przez ówczesną księgową Spółki Grażynę Czerwińską i wskazał, że zadłużenie panów Latowskiego i Szpaka urosło do około 100 tys. zł. Pani Czerwińska, obecna członkini Komisji Rewizyjnej Spółki zapewne doskonale pamięta tę sprawę. Wszak wysyłała co miesiąc do pana P. Latowskiego faktury.

Postępowanie windykacyjne zmierzające do odzyskania pieniędzy nie przyniosło skutków, gdyż dłużnicy nie mieli nawet przysłowiowego “grosza”. Obecnie wymieniony wyrok nie może być egzekwowany, bowiem nastąpiło przedawnienie roszczenia, co nie oznacza, że dłużnik nie może w każdym momencie zapłacić długu, bowiem on wciąż istnieje. W spółkach cywilnych za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Na temat przedsiębiorstwa panów Latowskiego i Szpaka szeroko pisała prasa. Np. portal Onet.pl w oparciu o informacje Auto-Świat z 11 marca 2013 r. napisał: „importer firma Latowski-Szpak z Sosnowca naraziła producenta (Skoda–Czechy – przypis własny) na duże straty finansowe, których do dzisiaj nie udało się odzyskać”. Wpisanie nazwiska pana Piotra Latowskiego w wyszukiwarce internetowej ujawnia szereg informacji zawierających pretensje finansowe do tej osoby. Namówienie panów Tadeusza Konrada K. i pana Stefana K. przez Sylwestra Rzepeckiego do powierzenia Piotrowi Latowskiemu i jego żonie prawa decydowania o losie siewierskiej Spółki pozostawiamy ocenie czytelników.

Kolejny raz postać pana Piotra Latowskiego w kontekście siewierskiej Spółki pojawiła się ponownie za sprawą Sylwestra Rzepeckiego. Będąc członkiem zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu Sylwester Rzepecki namawiał członków tego gremium do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową w Siewierzu z mającą powstać spółką, wśród założycieli której mieli być: bliski członek rodziny pana Piotra Latowskiego i bliski członek rodziny pana Sylwestra Rzepeckiego. Zarząd Spółki zachował jednak czujność i nie dał się zwieść wizjom “nowoczesnego zarządzania i wielkich zysków”, snutym przez S. Rzepeckiego.

Pan Latowski wspólnie z Sylwestrem Rzepeckim podpisali protest przeciwko umowie dzierżawy zawartej przez Spółkę z siewierskim przedsiębiorcą na gospodarcze wykorzystanie budynków dawnego Prodrynu. Umowę tę w imieniu Spółki podpisał parę miesięcy wcześniej właśnie Sylwester Rzepecki. Piotr Latowski protestował zatem przeciwko Sylwestrowi Rzepeckiemu (który podpisał umowę dzierżawy), a pan Rzepecki protestował przeciwko umowie, którą sam wcześniej podpisał. Ocenę takiego zachowania także pozostawiamy czytelnikom.

Nie dziwi więc, że pan Latowski wraz z żoną bardzo aktywnie wspierali w swoich wypowiedziach Sylwestra Rzepeckiego na administrowanej przez niego tajnej grupie “Wspólnota Leśno-Gruntowa w Siewierzu”. Oto jedna z wypowiedzi pana Piotra Latowskiego:

Przykładowy komentarz pana Piotra Latowskiego na tajnej grupie facebookowej administrowanej przez Sylwestra Rzepeckiego i poświęconej Spółce

Do Stowarzyszenia dotarły pytania członków Spółki o interes państwa Latowskich we wspieraniu Sylwestra Rzepeckiego. Ten artykuł stanowi odpowiedź na te pytania.

W grudniu 2019 r. zarząd Spółki jednogłośnie odwołał Sylwestra Rzepeckiego z funkcji zastępcy przewodniczącego zarządu, krytycznie oceniając jego kompetencje i zachowanie (m.in. działanie na szkodę Spółki). W tej sprawie ukazało się na stronie internetowej Spółki oświadczenie ówczesnego zarządu. Sylwester Rzepecki po wyborze na funkcję przewodniczącego niezwłocznie usunął ze strony internetowej Spółki wymienione oświadczenie. Stowarzyszenie posiada zabezpieczoną kopię treści umieszczanych na stronie Spółki. Oto usunięte oświadczenie:

Usunięte ze strony Spółki oświadczenie o odwołaniu ze względów merytorycznych Sylwestra Rzepeckiego z funkcji zastępcy przewodniczącego Zarządu w grudniu 2019. Oświadczenie usunięte zostało kilka dni po wyborze nowego Zarządu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że pan Sylwester Rzepecki oświadczył po jednogłośnym odwołaniu go z funkcji zastępcy przewodniczącego przez poprzedni Zarząd, że rezygnuje z pracy w Zarządzie Spółki. Niestety, na swojej tajnej grupie na Facebooku “Wspólnota Leśno-Gruntowa w Siewierzu” i w tym zakresie wprowadzał czytelników w błąd (m.in. zadającą pytanie panią L.S.). Nie ujawnił bowiem prawdy, że sam zrezygnował z pracy w zarządzie i to był powód braku wiedzy o przebiegu posiedzeń tego gremium.

Komentarz napisany przez Sylwestra Rzepeckiego jako odpowiedź na pytanie pani L.S. na tajnej grupie facebookowej poświęconej Spółce.

Wielu czytelników zamkniętej facebookowej grupy pana Sylwestra Rzepeckiego, po zapoznaniu się z faktami ujawnionymi w naszych artykułach, potwierdzającymi wielokrotne wprowadzanie w błąd w sprawach dotyczących Spółki, poczuło się oszukanymi. Uczestnicy tajnej grupy mieli też okazję poznać prawdziwy, pozafacebookowy charakter i “kulturę” osobistą administratora grupy. W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem naszymi publikacjami i docierającymi do nas pytaniami członków Spółki (ale również innych osób) Stowarzyszenie nadal będzie ujawniać przypadki wprowadzania w błąd, kłamstwa, mistyfikacje, manipulacje oraz ignorancję organizatora grupy.


Powiązane artykuły:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *