Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Kłamstwo zarządu Spółki obnażone już 5 razy

Kilka tygodni temu pisaliśmy TUTAJ o manipulacjach i kłamstwach zarządu Spółki w sprawie tzw. „pożytków ze Wspólnoty.”. Przedstawiliśmy dowody na kłamstwa i prawomocne orzeczenie Sądu nakazujące Spółce zapłatę kwoty 400 zł wraz z odsetkami, na rzecz członka Spółki.

Obowiązek zapłaty wymienionych pożytków, spoczywający na Spółce, wynika z uchwały Ogólnego Zebrania Członków Spółki z dnia 24 kwietnia 2022 r. Jest to kwota niezależna od otrzymanej darowizny. Członkowie manipulowani i okłamywani przez Zarząd Spółki, kierowany przez Sylwestra Rzepeckiego, nie wiedzą o posiadanym prawie do „pożytków”, wynikających z ich własnej decyzji. Zarząd Spółki, zamiast dobrowolnie wywiązać się z obowiązku wynikającego z uchwały OZCzS i  wypłacić „pożytki” wszystkim członkom Spółki, woli czekać na sądowe Nakazy zapłaty, powiększone o zwrot kosztów sądowych i odsetki za opóźnienie. Działa w ten sposób na szkodę Spółki, gdyż z biegiem czasu odsetki są coraz większe, ale ponadto okazuje lekceważenie wobec tych, którzy powierzyli mu zarządzanie Spółką. Nadto zarząd musi zwracać członkom Spółki koszty sądowe. Do chwili obecnej zarząd Spółki  przegrał już w tej sprawie z pięcioma członkami Spółki. Kolejne osoby złożyły pozwy o zapłatę, nie mogąc doczekać się odpowiedzi zarządu na ich pisemne wnioski o należne pieniądze. Kilkanaście kolejnych osób wystąpiło do zarządu Spółki o zapłatę „pożytków” lub przygotowuje takie wystąpienie. Niestety, zarząd tak bardzo lekceważy członków, że  nie stać go  nawet na wysłanie pisemnej odpowiedzi.

Co na to komisja rewizyjna?

Komisja rewizyjna kierowana przez Annę Walczyńską najwyraźniej uczestniczy w procederze lekceważenia członków Spółki. W naszej ocenie, w postępowaniu Anny Walczyńskiej ujawnia się brak koniecznej samodzielności w podejmowaniu decyzji, niezbędnej u przewodniczącej komisji rewizyjnej, chcącej rzetelnie wywiązywać się z obowiązków wobec członków. A może Anna Walczyńska stosuje „metodę strusia”? Nie można wykluczyć także, że Sylwester Rzepecki, wykorzystując mentalną podległość Anny Walczyńskiej, postawił szlaban komisji rewizyjnej na dostęp do dokumentacji Spółki.  Trudno bowiem wyjaśnić bierność komisji rewizyjnej w sytuacji, gdy Sąd wydaje kolejne Nakazy zapłaty, będące skutkiem lekceważącego stosunku zarządu do członków,  a mimo to zarząd Spółki nadal nie reaguje na wcześniejsze wezwania do zapłaty należnych „pożytków”. W ten sposób zarówno zarząd Spółki jak i komisja rewizyjna, działają na szkodę Spółki. Aby potwierdzić to, co napisaliśmy wyżej przedstawiamy dwa kolejne Nakazy zapłaty z lutego 2023 r. 

Nakaz zapłaty z dnia 2 lutego 2023 r. sygn. akt IV Np 1/23
Nakaz zapłaty z dnia 6 lutego 2023 r. sygn. akt IV Np. 2/23
Stowarzyszenie pomoże

Stowarzyszenie podtrzymuje ofertę pomocy członkom Spółki w uzyskaniu należnych im pieniędzy. Przypominamy: „pożytki ze Wspólnoty” to zupełnie coś innego, niż rzekome „darowizny” otrzymywane na podstawie umów z zarządem Spółki. Adres email Stowarzyszenia można znaleźć TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *