Kategorie
Kategoria ogólna

Brak przyjaznego klimatu dla lasów prywatnych

W myśl przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 1963 r. członkami spółek dla zagospodarowania wspólnot gruntowych mogą być wyłącznie osoby fizyczne i osoby prawne. Siewierska Spółka składa się z osób fizycznych i jednej osoby prawnej – parafii pw. św. Macieja Apostoła, zaliczanej do kościelnych osób prawnych. W tej sytuacji nie budzi wątpliwości, że lasy stanowiące wspólnotę gruntową w Siewierzu mają charakter lasów prywatnych. Tak też są traktowane przez instytucje publiczne.

Spółka od kilku lat jest członkiem Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych. Jest jedyną spółką zagospodarowującą wspólnotę gruntową w tym Związku. Zwiększa to m.in. możliwość artykułowania i zgłaszania problemów dotykających spółki tego rodzaju. Dzięki uczestnictwu w PZZL kilka miesięcy temu przewodniczący zarządu Spółki Janusz Nawrot brał udział w konferencji on-line z udziałem kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podniósł podczas tej konferencji problem mało przyjaznego traktowania Spółki przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podlegającej Ministerstwu, dysponującej środkami europejskimi na hodowlę i ochronę lasów. Wskazał także na pewną opieszałość Ministerstwa (ok. 5 lat) w opublikowaniu wzorcowego statutu spółek dla zagospodarowania wspólnot gruntowych, odpowiadającego współczesnym warunkom gospodarczo-prawnym. Ministerstwo przyznało się do pewnych przeoczeń w stosunku do takich spółek jak nasza.

Od roku 2009 roku  Spółka prowadzi swoją stronę internetową, na której opublikowała szereg interesujących informacji. Są to informacje skierowane nie tylko członków Spółki, czy lokalnej społeczności, ale także interesujące przedstawicieli innych spółek na terenie całej Polski. Dawały one temu wyraz poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy, a nawet osobiste wizyty w siedzibie naszej Spółki, jeżeli pozwalała na to odległość (np. wspólnota gruntowa z woj. łódzkiego). Zdarzały się nawet telefony ze starostw z innych rejonów Polski z prośbą o przybliżenie niektórych zagadnień wspólnot gruntowych, które są w kompetencji powiatowego szczebla samorządu.

Zdjęcie pochodzi z Gazety Leśnej 9/2021 z artykułu “Pozbawieni przyjaznego
klimatu”

W lipcu tego roku trafił do naszej Spółki, za pośrednictwem internetu, Jakub Słowik, dziennikarz Nowej Gazety Leśnej, miesięcznika branżowego zajmującego się lasami. Pracował nad tematem lasów prywatnych i dowiedziawszy się o naszych lasach, poprosił o współpracę. Zamierzeniem dziennikarza było przedstawienie sytuacji właścicieli lasów prywatnych przy braku wsparcia ze strony państwa i samorządu. Artykuł niewątpliwie poszerzy wiedzę o istnieniu naszej Spółki  w środowisku zajmującym się problematyką leśną.

Dzięki uprzejmości redakcji Gazety Leśnej artykuł można ściągnąć z naszej strony – kliknij TUTAJ. Zapraszamy do lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *