Kategorie
Kategoria ogólna

Życzenia Wielkanocne 2022

Kategorie
500-lecie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

“Z najnowszej historii Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu” – nasza pierwsza publikacja książkowa

Z satysfakcją i radością informujemy, że niebawem ukaże się książka przygotowana przez  stowarzyszenie Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu, zatytułowana „Z najnowszej historii Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu”. Jest to kolejna aktywność Stowarzyszenia w ramach obchodów 500-lecia Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu. Zawartość książki stanowi 40 artykułów opublikowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia w ciągu ostatnich miesięcy. W niemal każdym tekście nawiązujemy do wątków z najnowszej i nieco starszej historii Wspólnoty, w kontekście  aktualnego funkcjonowania Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Szereg artykułów zawiera informacje nigdzie dotychczas niepublikowane w formie drukowanej. Publikacja skierowana jest do członków Spółki, w szczególności do tych, którzy nie korzystają z internetu lub mają do niego utrudniony dostęp. Otrzymają ją także członkowie Stowarzyszenia oraz osoby interesujące się związkiem Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu z rozwojem gospodarczym i społecznym naszego miasta. Egzemplarze przekazywane będą nieodpłatnie, za potwierdzeniem odbioru. Książka powstała jako projekt realizowany przez stowarzyszenie Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu w ramach konkursu „FIO śląskie lokalnie 2021-2022”. Zapraszamy do lektury.

Egzemplarz próbny książki
Kategorie
500-lecie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

Przygotowania do 500-lecia Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

Ta okrągła rocznica przypada w przyszłym roku 2023, bowiem rok 1523 to data pierwszych znanych nadań książęcych, mocą których Jan Konarski, książę siewierski i biskup krakowski, przekazał mieszczanom siewierskim m.in. prawo pełnego dysponowania określonymi terenami Siewierza. Z przywołanego „Przywileju” wynika, że mieszczanie mieli już wcześniej prawo dysponowania niektórymi gruntami, lecz dokumenty potwierdzające te nadania nie zachowały się. W Przywileju napisano:

W imię Pańskie Amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Wszystkim i każdemu z osobna niechaj będzie wiadomo, że my Jan Konarski z Bożej Łaski i Stolicy Apostolskiej biskup krakowski, pragnąc mieć staranie o korzyści mieszczan naszego Siewierza, gdy zagubiony został przywilej mówiący tak o ich stanie posiadania, jak i o przywilejach im przysługujących, a wydany mieszczanom przez poprzedników naszych, przeto my w obecności szanownych Burmistrza oraz członków Rady Miejskiej oraz na skutek usilnych próśb zarówno ich, jak i całej społeczności tegoż miasta Siewierza, spisujemy i ustanawiamy następujący nowy przywilej miejski.

W tej sytuacji przyjęto, że jest to pierwsza pewna data, w której mieszczanie siewierscy uzyskali prawa do wspólnych gruntów, dające początek późniejszej Wspólnocie Gruntowej w Siewierzu, obecnie najstarszej „instytucji” tego rodzaju w Polsce.

Kategorie
500-lecie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

500-lecie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

Jednym z głównych statutowych celów stowarzyszenia Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu jest „podejmowanie działań w celu godnego uczczenia 500-lecia Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu”. Ta okrągła rocznica przypada w przyszłym roku 2023. Rok 1523 to data pierwszych znanych nadań książęcych, mocą których Jan Konarski, książę siewierski i biskup krakowski, oprócz szeregu uprawnień oraz obowiązków wobec władzy książęcej, przekazał mieszczanom siewierskim prawo pełnego dysponowania określonymi terenami Siewierza. Z przywołanego „Przywileju” wynika, że mieszczanie mieli już wcześniej prawo dysponowania niektórymi gruntami, lecz dokumenty potwierdzające te nadania nie zachowały się. Przyjęto zatem, że jest to pierwsza pewna data, w której mieszczanie siewierscy uzyskali prawa do wspólnych gruntów, dające początek późniejszej Wspólnocie Gruntowej w Siewierzu, obecnie najstarszej „instytucji” tego rodzaju w Polsce.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Nowe zasady przewodniczącego Sylwestra Rzepeckiego: nie zarząd dla członków, ale członkowie dla zarządu

Jeden z naszych czytelników zwrócił uwagę Stowarzyszenia na zastanawiające komentarze  umieszczone na portalu “SIEWIERZ.news”, autorstwa syna nowego przewodniczącego Spółki, pana Szymona Rzepeckiego, dotyczące jednego z naszych artykułów (patrz TUTAJ). W komentarzach tych pan Szymon zdawał się sugerować, że posiada dużą wiedzę o aktualnym funkcjonowaniu Spółki, niedostępną członkom Spółki, choć o wszystkim, co wie, mówił głównie w formie insynuacji i pomówień dotyczących poprzedniego zarządu Spółki. Jednocześnie – na sugestię jednego z komentatorów, że obecnie członkowie Spółki nie mają dostępu do rzetelnej wiedzy o Spółce, bo nowy zarząd nie odpowiada na pytania członków – pan Szymon napisał, że “pewne czasy już minęły” i “radzę oswoić się z tą myślą i pogodzić się wreszcie z faktem, że przyszło nowe”.

Komentarz Szymona Rzepeckiego z dnia 11 marca 2022 w dyskusji pod artykułem “Pociąg do manipulacji i kłamstwa” udostępnionym w serwisie SIEWIERZ.news.
Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Uwaga! Własne pieniądze członków Spółki w darowiźnie członkom Spółki?

Kilkunastu członków Spółki zwróciło się do Stowarzyszenia z prośbą o ocenę prawną działań podjętych w imieniu zarządu Spółki przez Sylwestra Rzepeckiego i Tadeusza Adamskiego, polegających na prośbie skierowanej do członków Spółki oraz wdów i wdowców po członkach Spółki o zawarcie umowy darowizny kwoty 400 zł (czterysta złotych), w której darczyńcą ma być Spółka. Przy okazji członkowie wypowiadali swoje stanowiska w tej sprawie. Były one krańcowo rozbieżne. Jedni mówili: “Brać jak dają, a potem będziemy się zastanawiać”. Inni znów byli zdania, nie mając zaufania do Sylwestra Rzepeckiego, że “lepiej zrezygnować z tych przysłowiowych “kilku złotych” i nie mieć potem kłopotów w Urzędzie Skarbowym”. Jeszcze inni mieli pomysł, by na Ogólnym Zebraniu wystąpić z propozycją, aby ci, którzy nie zawarli umowy, dostali – tak jak było to robione dotychczas – paczki o wartości równej proponowanym pieniądzom i nie narażali się na ewentualne problemy. Podobne stanowisko pojawiło się na jednej ze stron internetowych dotyczących spraw Siewierza. 

Stowarzyszenie, wyprzedzając ewentualne zarzuty, na wstępie wyraźnie podkreśla, iż nie jest przeciwne uzyskiwaniu przez członków Spółki środków („pożytków”) osiągniętych z ich wspólnego majątku. Każdy z członków Spółki indywidualnie podejmie decyzję o zawarciu, bądź niezawarciu proponowanej umowy, na swoją odpowiedzialność. Stowarzyszenie zobowiązało się do pisania prawdy o działalności Spółki oraz odpowiadania na kierowane do nas pytania członków i zainteresowanych. W ocenie Stowarzyszenia propozycja złożona przez Sylwestra Rzepeckiego i Tadeusza Adamskiego budzi poważne wątpliwości prawne, które będą podlegać ocenie właściwych organów. Mają one na to okres, co do zasady, pięciu lat od końca roku, w którym wystąpiło zobowiązanie. Przed przystąpieniem do sporządzenia tego tekstu przeprowadziliśmy możliwie szerokie konsultacje (prawnicy, księgowi), uzyskując opinie zwracające uwagę na różne aspekty sprawy.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Uwaga ostrożnie!

W związku z wieloma pytaniami, które do nas dotarły, Stowarzyszenie niebawem odniesie się do ostatniego pomysłu przewodniczącego zarządu Spółki Sylwestra Rzepeckiego, aby z własnych pieniędzy członków Spółki robić im darowiznę na podstawie dwustronnej umowy. Stowarzyszenie zaleca ostrożność.

Kategorie
Kategoria ogólna

Mecenas częściowo utajniony

Niedługo po utworzeniu przez Sylwestra Rzepeckiego na Facebooku „tajnej grupy”, pojawiło się na niej pytanie zadane przez jednego z bardzo nielicznych na tej grupie członków Spółki Arka K. Pytanie brzmiało następująco: „Selku /…/ Mnie od lat zawsze intrygowało, kto w tej całej wojnie reprezentuje spółkę w sprawach sądowych? Ty byłeś w zarządzie i pewnie masz wiedzę, czy spółka zatrudnia jakiegoś radcę prawnego albo ma podpisaną umowę…”. Swoją drogą, pytanie było nieco zaskakujące, gdyż na każdym Ogólnym Zebraniu Członków Spółki jej członkowie byli informowani o pełnomocniku Spółki i jego zarobkach. Nazwisko pełnomocnika pojawiało się także na stronie internetowej Spółki. Można było również zadzwonić do biura Spółki, by uzyskać tę informację, gdyż zarząd Spółki działał transparentnie. Dzisiaj to nie jest już możliwe. Sylwester Rzepecki prawdopodobnie zakazał ujawniać członkom zarządu i komisji rewizyjnej nazwiska radcy prawnego obsługującego Spółkę. Jaki jest powód utajnienia mecenasa? Stowarzyszenie, zgodnie ze swoją deklaracją, udostępnia członkom Spółki i innym zainteresowanym pozyskane, wiarygodne i – mamy nadzieję – ciekawe informacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Spółki.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Drzewa na targowisku, czyli jak odwrócić kota ogonem. Wyjaśniamy.

Do Stowarzyszenia dotarła informacja na temat facebookowego posta napisanego 7 marca 2022 przez Panią Anetę Zarębę o treści jak poniżej, z komentarzem: “Wygląda to na kolejną manipulację w stylu p. Rzepeckiego, czy moglibyście się do tego odnieść?” Dziękujemy za to pytanie i oczywiście chętnie wyjaśniamy.

Kategorie
Kategoria ogólna

Pociąg do… manipulacji i kłamstwa

(o linii kolejowej i nie tylko)

Istniejąca w Siewierzu linia kolejowa, począwszy od przejazdu na ulicy Kieleckiej aż do zachodniej, administracyjnej granicy Siewierza z Gminą Mierzęcice, powstała i przebiega na terenach stanowiących w przeszłości Wspólnotę Gruntową w Siewierzu. Obecnie od siedziby Electroluxu, aż po w/w granicę linia kolejowa graniczy wyłącznie z terenami Spółki. Początki jej realizacji sięgają roku 1936, ale już w roku 1935 budziła wśród – na szczęście nielicznych – mieszkańców Siewierza obawy brzmiące dzisiaj humorystycznie. Mówiono między innymi, że przejeżdżające  pociągi spowodują, iż krowy pasące się w pobliżu torów przestaną dawać mleko.

Kategorie
Kategoria ogólna

Solidarni z Ukrainą

Chwilowo przesuwamy termin publikacji przygotowanego artykułu.

Kategorie
Kategoria ogólna

OSP Piwoń – zagrożona niezależność

W jednym z punktów dziesięciopunktowego planu Sylwestra Rzepeckiego (punkt nr 9), ogłoszonego przez niego na tajnej grupie na Facebooku przewidywał on: „Przekazanie terenu OSP Piwoń aby mogli poczuć się gospodarzem tego terenu na którym stoi ich Strażnica” (pisownia oryginalna). Plan Sylwestra Rzepeckiego w tym punkcie jest tylko pozornie rozsądny i korzystny dla OSP Piwoń. W istocie brzmi niepokojąco. Warto odkryć jego prawdziwy cel. W realizacji tego celu Sylwester Rzepecki, w ocenie Stowarzyszenia – pełni jedynie funkcję marionetki. W naszym przekonaniu, opartym na doświadczeniu i informacjach, które do nas docierają – za przysłowiowe “sznurki” w opisanej wyżej sytuacji pociąga burmistrz.

Kategorie
Kategoria ogólna

Burmistrz Banaś wykłada karty na stół

“Plan na stodoły” przedstawiony przez Sylwestra Rzepeckiego to ściema?

Przypomnijmy: Sylwester Rzepecki – obecny przewodniczący zarządu Spółki – zaplanował w pierwszym punkcie swojego programu, aby na terenie „po stodołach” utworzyć parkingi i budownictwo mieszkaniowe. W artykule „Teren po stodołach” (TUTAJ) zwróciliśmy uwagę, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2001 r., nieaktualny w istotnej części, nie przewiduje takich inwestycji. Na tajnej grupie założonej na Facebooku przez Sylwestra Rzepeckiego jedna z aktywniejszych osób racjonalnie zauważyła, że teren po stodołach jest: ”rezerwowym ujęciem wody dla Siewierza, więc auta nie powinny tam parkować, aby nie zanieczyszczać gruntu olejami itd.” Jednak okazało się, że jeżeli przepisy o ochronie środowiska nie zgadzają się z planami S. Rzepeckiego, to tym gorzej dla przepisów.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Działki dla „deweloperów” i tajemniczych „osób”

W punkcie 3 i 4 dziesięciopunktowego planu zamieszczonego przez Sylwestra Rzepeckiego na założonej przez niego tajnej grupie na Facebooku przedstawił on następujące zamierzenia:

3. Podział gruntów Spółki na działki (sprzedaż działek, osobom, deweloperom)

4. Likwidacja budynku po zakładzie Prodryn, podział tego terenu na działki, połączenie ulicy Brzozowej (jest ulicą ślepą)

W obu przypadkach cel wydaje się być taki sam: sprzedaż działek. Jak wielokrotnie informował Sylwester Rzepecki, tajną grupę “Wspólnota Leśno-Gruntowa w Siewierzu” utworzył „w celu poprawy wymiany informacji pomiędzy członkami tej grupy na temat Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu”. W tej sytuacji interesująca jest okoliczność, że na niespełna dwustu uczestników grupy, członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu stanowili zaledwie ok. 5% członków tej grupy. Co ciekawe, swojego dziesięciopunktowego planu z lutego 2021 r. i późniejszych pomysłów nie zaprezentował na Ogólnym Zebraniu Członków Spółki, czyli nie przedstawił go osobom najbardziej zainteresowanym. Czego się obawiał? Może bał się pytań o to, jak chce zrealizować ten plan?

Część zrzutu ekranowego wypowiedzi Sylwestra Rzepeckiego (punkty programu 1-4) z 4 lutego 2021 r. na tajnej grupie poświęconej Wspólnocie Leśno-Gruntowej w Siewierzu na Facebooku
Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Krótka historia darowizny na rzecz Gminy Siewierz nieruchomości zabudowanej Urzędem

Historia ta ma już ponad 30 lat. Pokrótce było tak…